31.5.11

Fusie Mondriaan Stichting en Fonds BKVB (via Metropolis M)

"Op 1 juli is de fusie van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB een feit. Het nieuwe Mondriaan Fonds wordt gevestigd in het gebouw van Fonds BKVB aan de Brouwersgracht. Floor Tinga sprak met de directeuren van beide fondsen." Lees: FBKVBMS - Metropolis M.

30.5.11

Het TIN dreigt te verdwijnen (via Theater Instituut Nederland)

"Als het aan de plannen van staatssecretaris van Cultuur, Halbe Zijlstra ligt, krijgt Theater Instituut Nederland (TIN) vanaf 2013 geen subsidie meer. Dit hebben bronnen binnen het ministerie van OCW bevestigd. Daarmee komt na meer dan vijftig jaar een abrupt einde aan de rijkssubsidie voor het in stand houden van een unieke theatercollectie. Het TIN is de enige plek in Nederland waar al sinds 1924 theatererfgoed wordt verzameld, gedocumenteerd en gepresenteerd."

Lees verder: Het TIN dreigt te verdwijnen - Theater Instituut.
Teken de petitie: Steun behoud van cultureel erfgoed! op petities.nl: "Theater Instituut Nederland (TIN) moet blijven".

Cultuur in verschillende gemeenten en regio's onder druk

Helft Nederlandse gemeenten bezuinigt op cultuur - Cultuurbeleid.nl: "In 2011 bezuinigt 49 procent van de gemeenten op kunst en cultuur. Dat percentage loopt tussen 2010 en 2016 op tot 69 procent. Behalve Zuid-Holland, Overijssel, Flevoland en Limburg, bezuinigen ook alle provincies op kunst en cultuur. Dat blijkt uit een onderzoek van DSP-groep in opdracht van OCW. De gemeenten bezuinigen vooral op de bibliotheek. Daarna volgen cultuureducatie, amateurkunst, podia en podiumkunsten en musea. Zie rapport."

Cultuureducatie kleine gemeenten Zuid-Holland onder druk - WebRegio.nl: "De provincie Zuid-Holland wil de ondersteuning van cultuureducatie in het onderwijs afbouwen en neerleggen bij de gemeenten. De gemeenten krijgen hiervoor echter geen budget." Inmiddels is er een petitie gestart.

Gemeente Maastricht: Maastricht wijst dreigende cultuurbezuinigingen af: "Het gemeentebestuur van Maastricht wijst de dreigende cultuurbezuinigingen door staatssecretaris Halbe Zijlstra af. Voor een aantal belangrijke culturele instellingen in Limburg zullen de bezuinigingsplannen buitensporig negatieve gevolgen hebben. Samen met de provincie Limburg zal Maastricht de plannen fundamenteel ter discussie stellen. Het college van B&W begrijpt dat er in de culturele sector bezuinigd moet worden. Maar dan moet de bezuiniging gelijkwaardig zijn aan de andere regio’s en recht doen aan de regionale cultuurfunctie van Maastricht."

'Brabantse cultuur hard gepakt' - ED: "De drastische bezuinigingen op kunst en cultuur zullen Brabant een stuk harder treffen dan de meeste andere provincies. Dat zegt gedeputeerde Brigite van Haaften. Zij was donderdag spreekster bij een bijeenkomst in De Nieuwe Vorst in Tilburg. Van Haaften verwacht dat de Brabantse culturele instellingen de helft van de rijkssubsidies verliezen. Landelijk is de bezuiniging ongeveer 26 procent."

Laat het Noorden buiten bezuinigingen op kunst - Opinie - TROUW: "De aangekondigde bezuinigingen in de culturele sector hebben onmiskenbaar gevolgen voor de culturele organisaties in Noord-Nederland. Terecht maken velen zich daar grote zorgen om. Hoe moet het verder? Het mag niet zo zijn dat als gevolg van ondoordachte en onredelijke bezuinigingen binnenkort de opgebouwde kwaliteit van de noordelijke culturele instellingen teloor gaat. Het mag niet gebeuren dat we voor kwalitatief goede muziek, toneel en dansvoorstellingen naar het westen van het land moeten reizen!"

Lees ook: \\\GoudenBergen///: Cultuur levert meer op dan het kost.

29.5.11

NEST organiseert Kunstbeurs Fitax500

FITAX 500 is een kunstbeurs waar kunstenaars en verzamelaars een werk met een waarde van ongeveer €500 kunnen ruilen, zonder tussenkomst van geld. Op 9 juni vindt de FITAX bij Nest plaats. Lees op de website van NEST hoe je mee kunt doen: NEST - Fitax500.

28.5.11

Conferentie Cultuur in Beeld 2011: presentaties online beschikbaar

Op woensdag 18 mei vond in Den Haag de conferentie Cultuur in Beeld: de kunst van het ondernemen plaats, georganiseerd door Cultuur-Ondernemen en het ministerie van OCW.

Drie thema's stonden centraal:
- Businessmodellen en verdienstrategieën;
- Het bereiken en binden van nieuw en bestaand publiek.
- Mecenaat en de cultuur van het geven.

Alex Ostenwalder en Derk Sauer gaven een keynote. Waarna de dag op een interactieve wijze werd ingevuld met een groot aantal lezingen en werksessies voor en door grote en kleine instellingen, interessante sprekers en 'best practices' uit binnen- en buitenland. Staatssecretaris Zijlstra sloot af met een speech.

De conferentie werd bezocht door zakelijk en artistiek leiders, marketingmanagers, directieleden, bestuurders en toezichthouders van culturele instellingen. Ook bezochten onderzoekers en beleidsmedewerkers van brancheorganisaties, gemeenten, provincies en het Rijk de conferentie.

Tijdens de conferentie zijn verschillende kleinschalige presentaties, workshops en mastersessies gehouden. Een deel van de sprekers stelt hun presentatie ter beschikking op Cultuur in Beeld 2011.

Ik woonde onder andere de inspirerende lezing bij van Diane Ragsdale: Surviving the Culture Change [PDF].

Einde van het Nationaal Historisch Museum nabij (via VK)

"De Kamer vindt het NHM niet meer zo belangrijk, concludeert de museumdirectie. 'Een historische vergissing en schandelijke verkwisting van belastinggeld', menen de twee directeuren Erik Schilp en Valentijn Byvanck.

Schilp en Byvanck worden op 7 juni verwacht bij staatssecretaris Zijlstra van Cultuur. Daar zullen ze te horen krijgen hoe het gaat aflopen. Zijlstra gaat 200 miljoen euro bezuinigen op kunst en cultuur. 'Ik verwacht niet dat Zijlstra ons buiten schot houdt', zegt Schilp."

Lees het hele artikel op: 'Einde van het Nationaal Historisch Museum nabij' - VK

27.5.11

State of the Art: De visie van Bik Van der Pol

"Woensdagavond 8 juni staat de visie van Bik Van der Pol centraal tijdens State of the Art. De Rotterdamse kunstenaars Liesbeth Bik en Jos van der Pol werken sinds 1995 samen onder de naam Bik Van der Pol. Het werk van Bik Van der Pol richt zich op vragen naar de functionaliteit en de gebruikswaarde van kunst in een specifieke situatie of plaats. En onderzoekt de mogelijkheden van kunst om kennis te produceren en over te dragen.

Victor Vroegindeweij gaat in gesprek met Bik Van der Pol over hun werk en hun aanjaagessay 'Work To Do' dat die avond ten doop wordt gehouden in TENT. Is het zo dat Rotterdam een krimpende stad is die niets te verliezen heeft? Moet Rotterdam de kans aangrijpen om van de stad een proeftuin te maken?"

Zie State of the Art: De visie van Bik Van der Pol.

TENT, WORM, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam en het Ro Theater zijn initiatiefnemers van State of the Art: een serie aanjaagessays, YouTube-testimonials en gesprekken waarin kunstenaars, schrijvers, denkers en kenners zich uitspreken over de toekomst van kunst en cultuur in Rotterdam.

Zijlstra negeert advies bezuinigingen cultuur (via nrc.nl)

"De voorzitter van de Raad voor Cultuur, Els Swaab, verwacht dat staatssecretaris Zijlstra het advies van haar raad over de bezuiniging op de cultuursector op essentiële punten niet zal volgen. Ze zei gisteravond, tijdens een debat waar kunstredacteur Birgit Donker van NRC bij was, dat ze dit “uit de wandelgangen” heeft vernomen. Ook zei ze: “De schade zal veel groter zijn."

26.5.11

Youtube-actie om LSO te redden

"Het Limburgs Symfonie Orkest in Maastricht is een grootscheepse actie begonnen om ervoor te zorgen dat het orkest blijft bestaan. Door bezuinigingsplannen van het kabinet dreigt een einde te komen aan het LSO in de Limburgse hoofdstad. De actie houdt in dat prominente Limburgers op beeld een statement maken tegen de voorgenomen bezuinigingen. De beelden worden vervolgens verspreid op internetsites als Facebook en YouTube.

Onder andere André Rieu heeft al zijn medewerking verleend. Op 21 juni gaat het LSO een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. Ook zal het orkest dan een concert geven."

25.5.11

Heeft de Raad voor Cultuur nog wel bestaansrecht? (via Radio 1)

"Kees Weeda is sinds oktober 2004 van de Raad voor Cultuur. Een, zoals hij zelf zegt, enerverende periode met hoogte- en dieptepunten. Drie jaar geleden kregen ze er 20 miljoen bij, dit jaar moest er een advies worden uitgebracht over een enorme bezuiniging van 125 miljoen euro. In juli zal hij de Raad voor Cultuur de verlaten en gaat hij met pensioen. Hoe kijkt hij terug op de laatste jaren en de huidige bezuinigingen?"

Nieuw fonds geeft 15 miljoen aan cultuur (via VK)

"De nieuwe stichting Ammodo stelt dit jaar 15 miljoen euro beschikbaar voor kunst en cultuur. Het vermogen van de stichting is indirect afkomstig uit het pensioenfonds van de Rotterdamse haven, schrijft de Volkskrant vandaag.

Ammodo, dat zijn voorwaarden voor steun binnenkort bekendmaakt, gaat in één klap tot de grote cultuurfondsen behoren. Ter vergelijking: het VSB fonds deelde vorig jaar 32 miljoen euro uit. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kende in 2009 24 miljoen euro subsidie toe en het SNS Reaal fonds heeft dit jaar 16 miljoen beschikbaar gesteld."

24.5.11

Joop van den Ende: ‘Kunst is een rechtse hobby, het levert geld op’ (via NRC)

"Een museumaanbod van internationale kwaliteit trekt 3,4 miljoen extra bezoekers aan. De staat moet dan wel met 100 miljoen euro over de brug komen, berekende producent Joop van den Ende. De extra bezoekers, zo schrijft hij vandaag in nrc.next, zullen gemiddeld 388 euro per persoon besteden aan museumbezoek, horeca, overnachtingen in hotels, openbaar vervoer en souvenirs. Niet-talige kunstvormen, zoals opera, ballet en pop- en klassieke muziek, kunnen in hun programmering bij de tentoonstellingen van het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum aanhaken."

Het Nutshuis organiseert debat 'Kunst en de verhouding tussen publiek en maker'

Op woensdag 25 mei organiseert Het Nutshuis in Den Haag het debat 'Kunst en de verhouding tussen publiek en maker': "De verwachte afkaveling van het cultuuraanbod leidt er zeer waarschijnlijk toe dat de relatie die makers en instellingen met hun publiek hebben sterk gaat verschuiven. Onder leiding van Joost Karhof buigen gedreven kunstenaars, cultuurbonzen, wetenschappers en cultuurliefhebbers zich over concrete initiatieven die zowel publiek als makers kunnen ontplooien om kunst en cultuur te laten voortbestaan."

Discussiepanel: Peter Adriaansz, Mariette Dölle, Josine Meurs, Julienne Straatman en Roel van de Weijer. Twitterpanel: Carien van den Hoek, Eric Schrijver, Siebrand Weitenberg, Denise Lesilolo Programmeren 2.0, een initiatief van Kosmopolis Den Haag en de Haagse theaters Diligentia en PePijn. Columnist is Anna Tilroe.

Het debat start om 20:00 uur en de toegang is gratis. Zie voor meer informatie Het Nutshuis voor lokale kunst en maatschappij.


23.5.11

AVRO houdt een groot debat over de toekomst van kunst & cultuur

Maandagavond 30 mei organiseert de AVRO een groot debat over de toekomst van kunst en cultuur. Dat doen ze omdat staatssecretaris Halbe Zijlstra op 10 juni zijn bezuinigingsplannen aan de Tweede Kamer presenteert. Wat moet gebeuren om de kunst en cultuur een toekomst te garanderen? Tijdens het debat worden vier stellingen behandeld:
1. Een kunstenaar dient z'n eigen broek op te houden.
2. Binnen de kunst is nu vooral het aanbod leidend, we moeten veel meer uitgaan van de vraag.
3. Door bezuinigingen op bibliotheek en muziekschool missen jongeren de toegang tot kunst & cultuur.
4. Er is een kloof tussen de gevestigde cultuur en de jonge, nieuwe en kleurrijke cultuur.

Dit debat wordt 30 mei om 20:30 uur live uitgezonden vanaf het platform AVRO Community (zie link hieronder). Debatleider is Pieter Jan Hagens.

Zie voor meer informatie en aanmelden: AVRO Community.

Reactie van Premsela op het advies van de Raad voor Cultuur

"De sector design, mode en information design is de afgelopen jaren sterk
gegroeid en heeft aan belang gewonnen. Dit blijkt ook uit het onderzoek
van TNO (publicatie juni 2011), dat in opdracht van Premsela is
uitgevoerd. Het onderzoek toont aan dat design binnen de creatieve
economie sterker groeit dan de andere disciplines, terwijl de creatieve
economie weer sneller groeit dan de andere 'economieën'. Deze uitkomst
bekrachtigt de positie van de creatieve industrie en design als topgebied
en tevens van een centraal beleidsuitvoerend en beleidsinitiërend
instituut, zoals Premsela en zijn partners voor ogen hebben. Bij dit initiatief
is steun van de overheid onontbeerlijk."

Lees verder op: de reactie van Premsela op het advies van de Raad voor Cultuur.

Hoogste tijd voor sectorale zelfanalyse (Piet Vollaard via Archined)

"Twee weken terug publiceerde de Raad voor Cultuur zijn bezuinigingsadvies aan de staatssecretaris. Zoals te verwachten volgde daarop een golf van verontwaardiging en kritiek. Ook de architectuursector liet zich niet onbetuigd en organiseerde onmiddellijk een ‘schade-inventarisatielunch’ (zelf brood meenemen) in het Schieblock. Een term uit de verzekeringswereld die direct een paar vragen oproept. Want de verzekering komt pas opnemen als de schade geleden is, en zover is het nog niet. Een risico-analyse was daarom meer op zijn plaats geweest, of beter nog een kansenanalyse."

Lees verder: Hoogste tijd voor sectorale zelfanalyse door Piet Vollaard op Archined.nl.

22.5.11

Maartje zoekt Mecenas - De Avonden Documentaire

"De kunstsubsidiekraan gaat dicht, het is tijd om uit een ander vaatje te tappen. Voor een audiokunstproject in Amsterdam-Oost gaat Maartje Duin in de documentaire 'Maartje zoekt Mecenas' op zoek naar een suikeroom of - tante. Deel 1: Maartje volgt een cursus Particuliere Fondsenwerving en gaat in gesprek met saxofonist Raaf Hekkema en biograaf Sjeng Scheijen. De een gaf drie jaar lang concerten, de ander schreef zijn boek over Diaghilev met behulp van een gulle gevers." Luister: Maartje zoekt mecenas - deel 1 op De Avonden.

"In het eerste deel van haar documentaire verzamelde Maartje Duin tips om een suikeroom te vinden voor 'De straat-o-foon', haar luisterkunstproject in Amsterdam dat zij samen met radiomaker Katinka Baehr bedacht. Nu volgt zij deze adviezen op. Ze organiseert een avond voor kunstenaars en mecenassen, gaat langs bij vastgoedmagnaat Cor van Zadelhoff, belt met übermecenassen Joop van den Ende en Han Nefkens en belandt bij een steenrijk echtpaar in Vught met een landgoed in aanbouw. Maar wie dicht het gat in haar begroting?" Luister: Maartje zoekt mecenas - deel 2 op De Avonden.

Verslag van 'Allegories of good and bad government' (Metropolis M)

"Geïnitieerd door kunstenaars Hans van Houwelingen en Jonas Staal en politicus Carolien Gehrels (wethouder van onder andere Cultuur in Amsterdam) vond in W139 'Allegories of good and bad government' plaats, een intensief programma rondom de relatie tussen kunst en politiek. De voorbereidingen hiervoor waren twee jaar geleden al begonnen, maar door de huidige politieke situatie lijkt het programma actueler dan ooit. Centraal stonden de vierdaagse gesprekken van 1 tot 4 mei, tussen politici en kunstenaars, die zich gedurende deze dagen onafgebroken in W139 bevonden en met elkaar in debat gingen."

Lees het verslag van de laatste debatavond van 'Allegories of good and bad government' in W139 op Metropolis M: ‘Dus dan ga je maar kamperen in W139?’

Zie ook: Vierdaagse discussie over kunst en politiek in W139.

21.5.11

Van den Ende's Mandeville lezing aan de EUR

Internationaal theater- en televisieproducent Joop van den Ende sprak op donderdag 19 mei 2011 de zeventiende Mandeville Lezing uit op de Erasmus Universiteit Rotterdam, getiteld 'Mecenaat in Nederland'. Joop van den Ende kreeg een eredoctoraat voor zijn pioniersrol in live-entertainment en zijn bijdrage aan de cultuur in Nederland.

Fragment van Nieuwsuur:Van den Ende wil 100 miljoen voor cultuurfonds - Nieuws.nl: "Joop van den Ende wil dat de overheid 100 miljoen euro steekt in een cultuurfonds waarmee internationaal aansprekende producties moeten worden gefinancierd. Dat zei hij donderdag tijdens het uitspreken van de Mandeville Lezing op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij praat binnenkort met premier Mark Rutte (VVD)."

Vorig jaar november negeerde de premier nog de brandbrief over de cultuurbezuinigingen die Joop van den Ende stuurde naar het kabinet. Zie Mark Rutte negeert Joop van den Ende - AD.

Lees ook op het blog van Boekman een uitgebreid verslag van de Mandeville Lezing: "Van den Ende hield een gepassioneerd en persoonlijk verhaal over zijn leven als cultureel ondernemer en weldoener. Als klein jochie uit Amsterdam Oost raakt hij via de amateurtoneelvereniging verslingerd aan de wereld van het toneel. Hij speelde in Cyrano de Bergerac, 'de mooiste liefdesgeschiedenis ooit' en kwam in aanraking met Pinters werk, Anne Frank en Gijsbrecht van Aemstel. 'Ik snapte er niets van, maar vond het zo mooi'. Die jeugdervaring bleek bepalend voor de rest van zijn leven en nog geen vijftien jaar later was hij op zijn achtentwintigste de grootste vrije theaterproducent van Nederland."

20.5.11

Nieuwe publicaties OCW: Cultuur in Beeld en Cultuur in Cijfers 2011

Tijdens de conferentie Cultuur in Beeld 2011 in Den Haag op 18 mei jl, presenteerde het ministerie van OCW een publicatie met een gelijknamige titel: "In de publicatie 'Cultuur in Beeld' wordt de culturele sector vooral vanuit een kwantitatieve invalshoek belicht. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de bijdrage van kunst en cultuur aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid, het financieel-maatschappelijk draagvlak, publieksbereik en de financiele verhoudingen tussen subsidieverstrekkers."

Ook publiceert OCW 'een statistische bijsluiter' bij Cultuur in Beeld 2011, getiteld Cultuur in Cijfers 2011: Tabellen met financiële en prestatiegegevens van 141 cultuurproducerende instellingen in de culturele basisinfrastructuur (BIS) over de jaren 2005, 2007 en 2009.

Download Cultuur in Beeld 2011 (pdf) en de bijlage Cultuur in Cijfers 2011 (pdf) of ga naar de website van de Rijksoverheid.

Deze uitgaven zijn een vervolg op Kunst in Cijfers 2010 (pdf).

19.5.11

Brieven aan Zijlstra

De afgelopen weken zijn er heel wat brandbrieven uit de culturele sector verstuurd naar staatssecretaris Halbe Zijlstra. Aanleiding was het advies van de Raad voor Cultuur dat was getiteld 'Noodgedwongen keuzes, advies bezuinigingen 2013 - 2016'.

Kunsten '92
De Zaak Nu (presentatieinstellingen beeldende kunst) 
Provincie Noord-Brabant en gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg
MKB-NCW Regio Amsterdam

Als deze lijst niet compleet is, hoor ik het graag. Zodra er nieuwe brieven worden gepubliceerd, vul ik deze lijst aan.

Cultuur levert meer op dan het kost

"Steden met een groot cultureel aanbod zijn aantrekkelijker om in te wonen dan steden met een laag cultureel aanbod. Dat is de conclusie van de Atlas voor gemeenten, een jaarlijks rapport van onderzoeker Gerard Marlet. Ieder jaar onderzoekt hij een ander element in de samenleving (bv. bevolkingskrimp, sport). Dat Marlet dit jaar voor cultuur kiest is uiteraard geen toeval. De cultuursector schreeuwde de afgelopen maanden moord en brand over de grote bezuinigingen van het kabinet Rutte."

Of download meteen het rapport: 'De waarde van cultuur voor de stad' (PDF).

15.5.11

Beschaving en kunst: Grunberg vs. Tonkens in De Balie

"Onze beschaving is bankroet, althans, we balanceren op de rand van de afgrond. Het is slechts een kwestie van tijd eer we ons volledig in dat verwerpelijke, zinledige ravijn der onnozelheid laten donderen. Godzijdank hangt daar echter die ene eeuwige boomwortel waaraan we onze in verval geraakte beschaving weer op kunnen trekken: de wijzende morele lange vinger van de kunstenaar. Maar, hoe ver reikt de verbeelding van de hedendaagse Kunst nog in een beschaving waar het platvloerse Oh Oh Cherso, driftig briesende chef-koks en vernederende zangjury’s de waan van de dag dicteren? Zijn we nog wel te redden? Was de landelijke ‘Schreeuw om Kunst & Cultuur’ niet slechts een kuchje in de botte storm van de barbaarse beschaving die ons gijzelt?"

Een debat in De Balie, vr 27 mei aanvang: 20.00 uur. Zie verder: Arnon Grunberg vs. Evelien Tonkens - De beschaving anno nu: bankroet of onbeholpen?

VVD wil loterij voor de cultuursector

VVD zet in op loterij voor cultuursector - 3VOOR12: "De VVD wil een eigen loterij introduceren voor de cultuursector. Dat meldt het ANP. De regeringspartij denkt dat de sector met het kansspel een groot deel van de cultuurbezuinigingen van de regering op kan vangen. Het Kabinet is voornemens om 200 miljoen euro te besparen op cultuur. De BankGiro Loterij reageert verbaasd op het voorstel.

In navolging van sport en natuur, waar ook loterijen aan gewijd zijn, 'moet cultuur ook een goed doel worden om geld aan te geven', vertelde VVD-Kamerlid Bart de Liefde het ANP. Volgens de parlementarier heeft bijvoorbeeld 'de Bankgiroloterij van zijn opbrengsten in 2010 zestig miljoen euro overgemaakt aan 57 culturele instellingen', zo noteert NRC."

BankGiro Loterij verbaasd over VVD-voorstel - PAROOL: "De BankGiro Loterij is verbaasd over het voorstel van de VVD om een cultuurloterij in te stellen. De opbrengst daarvan zou ten goede moeten komen aan de cultuursector, die forse bezuinigingen voor de kiezen krijgt. Maar zo'n cultuurloterij bestaat al: de BankGiro Loterij, zegt directeur Sigrid van Aken."

Nieuws cultuureducatiesector - Cultuurnetwerk: "BankGiro Loterij vindt nieuwe cultuurloterij onnodig
Nog een cultuurloterij is niet nodig, zo reageerde de BankGiro Loterij op het pleidooi van VVD-Kamerlid Bart de Liefde op 12 mei voor een speciale loterij voor cultuur. De Liefde veronderstelt dat de huidige loterijgelden alleen naar erfgoed en musea gaan, maar de BankGiro Loterij geeft bijna 20 van de 60 miljoen euro voor cultuur aan fondsen als het Prins Bernard Cultuurfonds en Stichting DOEN. Via die fondsen komt het geld ten goede aan bijvoorbeeld het jeugdcultuurfonds, theatergroepen en amateurkunst. Dat budget zal naar verwachting groeien."

14.5.11

Reactie advies Raad voor Cultuur - De Zaak Nu

"De Zaak Nu heeft het advies van de Raad met grote belangstelling gelezen. Ondanks dat zij begrip heeft dat de Raad voor een bijzonder moeilijke opdracht stond, is zij geschokt door het feit dat de sector beeldende kunst met een extreem ‘bezuinigingspercentage’ van 30 procent wordt geconfronteerd. Het waardeoordeel dat hieraan ten grondslag moet liggen, en het hiermee gesuggereerde ondergeschikte belang van beeldende kunst in vergelijking met andere disciplines, vinden wij echter niet terug in de bijgevoegde sectoranalyse.

In haar advies en sectoranalyse geeft de Raad namelijk aan dat de beeldende kunst een sector in beweging is en met name de ‘dynamiek en internationale betekenis van de Nederlandse beeldende kunst voor een belangrijk deel te danken zijn aan de Nederlandse presentatie-instellingen. Het zijn wegbereiders in velerlei opzichten...zonder deze toekomstgerichte programma’s zou de beeldende kunst veranderen in stilstaande water."

Lees verder: Reactie advies Raad voor Cultuur - De Zaak Nu.

De Zaak Nu is een vereniging die alle zogenaamde presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland vertegenwoordigd, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst prioriteit is (en bijvoorbeeld niet collectievorming of verkoop).

Filmsector luidt de noodklok (via Parool)

"Filmproducenten en regisseurs waarschuwen staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) voor de gevolgen van bezuinigingen op het Nederlands Fonds voor de Film.

Volgens de filmproducenten leiden die tot een halvering van het aanbod van nationale films. In de brief vragen ze de regering het advies van de Raad voor Cultuur naast zich neer te leggen en de filmsector bij de bezuinigingen op cultuur te ontzien. Die leiden volgens hen ,,tot een sterke afname van werkgelegenheid, onherstelbaar verlies van kennis en vakmanschap en een groeiend aantal faillissementen.''

Lees verder: Filmsector luidt de noodklok - PAROOL.

13.5.11

Uitkomst ledenvergadering van 9 mei - Kunsten '92

Afgelopen maandag 9 mei heeft Kunsten ‘92 op een ledenvergadering in het Lucent Danstheater in Den Haag het advies van de Raad voor Cultuur besproken, getracht de te verwachten schade te inventariseren en voorstellen voor acties gedaan. Zoals bekend zal de staatssecretaris rond 10 juni komen met een hoofdlijnennotitie die nog voor het zomerreces, waarschijnlijk op 27 juni, aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

In het kort de voorstellen die tijdens de vergadering zijn gedaan en die nu voorzover mogelijk door Kunsten '92 verder worden uitgewerkt: ga naar de website van Kunsten '92.

Verslag TIN debat 11 mei met Raad voor Cultuur

"Meer dan 200 belanghebbenden uit alle gelederen van de theaterwereld kwamen 11 mei bijeen in RASA voor het debat met de Raad voor Cultuur, georganiseerd door TIN. Het verwachte vuurwerk - de kritiek op de RvC was de afgelopen weken niet mals - bleef uit. Er ontstond een constructief gesprek, waarin veel zorgen en vragen, maar ook oplossingen ten tafel kwamen. Freek van Duijn (voorzitter van de Raadscommissie Podiumkunsten) en Melle Daamen (kroonlid van de Raad) probeerden het advies zoveel mogelijk te verduidelijken. De acht kernpunten, de toekomst van kleinere gezelschappen en het jeugdtheater waren 'hot items'. Robbert van Heuven schreef voor TIN een uitgebreid verslag van dit debat. Download: Verslag debat met Raad voor Cultuur - Theater Instituut."

Theaterbestel.nl is een website binnen de TIN website met informatie en opinies over de toekomst van het theater(bestel). Met deze site wil TIN het debat stimuleren over waar het met het theater naar toe moet met het zicht op de komende bezuinigingen en hervormingen.

11.5.11

Raad voor Cultuur: plannen bezuiniging te fors (NOS - audio)(Audio) De theatersector debatteert vanmiddag, 11 mei, over het advies van de Raad voor Cultuur. Zie ook \\\GoudenBergen///: Theater Instituut Nederland organiseert debat over de toekomst van de theatersector.

'Protest is niet het antwoord' (via TROUW)

door Sander Hiskemuller: "De bezuinigingen op de kunstensector zijn een logisch gevolg van de politieke ontwikkelingen van de laatste twintig jaar. Protesten zullen niet veel uithalen, voorziet cultuurwetenschapper Joost de Bloois. Hij pleit voor het politiseren van de kunsten om niet door de 'grimmige' kant van het neoliberalisme te worden verpulverd.

Een 'ludieke bezetting' van het Rijksmuseum, 'kamperen' met politici in kunstencentrum W139 om over kunstbeleid te debatteren: Joost de Bloois vindt het protest tegen de bezuinigingen vanuit de kunstensector vooral tragisch. Spasmen van een oude tijd. "Kunstenaars bezigen vooral de clichés over de rol die kunst en cultuur inneemt in de maatschappij. Het probleem is echter dat kunst in de huidige neoliberale politiek en de daaraan gelieerde populistische stromingen geen enkele rol meer speelt, in ieder geval níet de rol die kunstenaars haar zelf toebedelen. Dat het mensen verbindt, verrijkt, aan het denken zet. Aan die zaken wordt in de huidige politieke status quo geen prioriteit gegeven. Sterker: ze zijn niet zo gewenst."

Rabobank hoofdsponsor van The Temporary Stedelijk Amsterdam

Rabobank hoofdsponsor van The Temporary Stedelijk Amsterdam: "Het Stedelijk Museum is verheugd om aan te kondigen dat Rabobank Amsterdam een driejarige sponsorovereenkomst met het museum is aangegaan. Rabobank Amsterdam, die het tijdelijke programma Temporary Stedelijk 2 al ondersteunt, is bij deze ook hoofdsponsor van het museum en zal bijdragen aan toekomstige grote tentoonstellingen en educatieve projecten van het museum. Beide partijen ondertekenden op dinsdag 10 mei om 14 uur in het museum de overeenkomst."

Waak voor populistisch rechts in relatie tot de huidige bezuinigingen! (via Tubelight)

door Jeanine Hofland: "In 1862 formuleerde de liberale staatsman Thorbecke het credo ‘de regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’. Dat houdt in dat de staat principieel geen oordelen uitspreekt over de inhoud van kunsten en wetenschappen en evenmin de richting bepaalt waarin kunst- en wetenschapsbeoefening zich moeten ontwikkelen.

In het kader van de huidige bezuinigingen op kunst en cultuur maak ik mij dan ook niet zozeer zorgen om de bezuinigen zelf, omdat dit soort maatregelen in tijden van recessie van maatschappelijk belang en veelal van tijdelijke aard zullen zijn. Ik maak mij eerder grote zorgen over de mate waarin rechts het kunst- en cultuurbeleid inzet als politiek instrument en hiermee het credo van Thorbecke tracht te ondermijnen door de kunst- en cultuursector in het debat af te doen als een nutteloze staatspost."

10.5.11

Bezuinigen op cultuur zonder alle feiten?

Bezuinigen op cultuur zonder alle feiten? Nooit! | petities.nl: "De bezuinigingen op Kunst en Cultuur zijn tot op de euro berekend. De maatschappelijke en economische consequenties zijn echter niet becijferd. De schadelast zal waarschijnlijk veel hoger uitvallen dan de totale bezuinigingen."

Als je dit ook onaanvaardbaar vindt, kun je hier de petitie ondertekenen.

8.5.11

Omroepbestel: bezuinigingen, fusies en samenwerkingen

Omroepen - Rijksoverheid.nl: "Het regeerakkoord kondigde bezuinigingen aan op de publieke omroep. Indien hierdoor het aanbod verschraalt, vervalt er een zender. Volgens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mag de landelijke publieke omroep in 2016 uit maximaal 8 omroepen bestaan. "

TROS en AVRO willen fuseren - nu.nl: "De AVRO en de TROS willen fuseren en zo samen de grootste publieke ledenomroep van Nederland worden. Dit maakten beide omroepen vrijdag bekend op een gezamenlijke persconferentie in Hilversum. De merken TROS en AVRO blijven wel bestaan in deze vergaande vorm van samenwerking."

VPRO kiest voor zelfstandige positie in bestel - VPRO Nieuws: "De VPRO kiest vanuit zijn onderscheidende programmering voor een zelfstandige positie in het bestel. De VPRO wil blijven voortbestaan als zelfstandige omroep die zowel productioneel als redactioneel hecht samenwerkt met verwante omroepen. De VPRO faciliteert daarbij de programmering van de HUMAN en is een logische partner van de NTR. De VPRO wil de redactionele samenwerking op het gebied van kunst en cultuur, geschiedenis en wetenschap verder uitwerken. Met de AVRO kan het cultuuraanbod worden afgestemd of juist verder geïntegreerd en versterkt. Op titelniveau blijft samenwerking met andere omroepen mogelijk."

7.5.11

Joep van Lieshout: Gewoon doen! (State of the Art YouTube-testimonial)

"Kunstenaar Joep van Lieshout spreekt zich in zijn testimonial uit over zijn toekomstvisie op kunst en cultuur in Rotterdam. Doen publieksaantallen er volgens Van Lieshout toe? En wat moet er veranderen in de stad? Joep van Lieshout licht het credo 'Gewoon doen!' toe in zijn YouTube-testimonial.


Wat is het toekomstperspectief voor kunsten in Rotterdam en wat is ons dat waard? TENT, WORM, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam en het Ro Theater nemen het initiatief tot State of the Art: een serie aanjaagessays en YouTube-testimonials waarin kunstenaars, schrijvers, denkers en kenners zich uitspreken. State of the Art bundelt visies op de toekomst van kunst en cultuur in Rotterdam."


6.5.11

Kunsten '92 organiseert ledenbijeenkomst over het advies van de Raad voor Cultuur

Kunsten '92 organiseert op 9 mei een ledenbijeenkomst over het advies van de Raad voor Cultuur. Doel van de bijeenkomst is om iedereen te informeren en een reactie op hoofdlijnen te bespreken. Een aantal mensen zijn bereid gevonden iets te zeggen over de gevolgen van het advies, in het algemeen of wat betreft hun deelsector. Kunsten ’92 bereidt vooraf een concept-reactie voor. Het definitieve programma volgt.

Theater Instituut Nederland organiseert debat over de toekomst van de theatersector

Theater Instituut Nederland: "De Raad voor Cultuur overhandigde 29 april het advies Cultuurbeleid 2013-2016 over een nieuwe inrichting van het cultuurstelsel aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. Heet van de naald organiseert Theater Instituut Nederland (TIN) op woensdag 11 mei vanaf 16:00 uur een openbaar debat, onder leiding van Lex Bohlmeyer, over de gevolgen van dit advies voor de theatersector. Namens de Raad zijn Melle Daamen en Freek van Duijn, voorzitter commissie Podiumkunsten, aanwezig om het advies toe te lichten. Genodigd zijn alle belanghebbenden uit de theatersector."

NAi organiseert debat over voorgestelde bezuinigingen in de architectuursector

Nederlands Architectuurinstituut: "De Raad voor Cultuur heeft gesproken. Afgelopen vrijdag verscheen het advies van de Raad over bezuinigingen in de cultuursector voor de periode 2013 - 2016. Het advies bevat concrete voorstellen die het landschap van de architectuur voorgoed veranderen. Het is een must om met elkaar te bespreken wat de gevolgen zijn en een kans om gezamenlijk een voorstelling te maken van hoe de sector er anno 2016 uit zal zien. Om die reden organiseert het NAi op 9 mei om 12:00 uur een discussie over de toekomst van de sector."

5.5.11

De Raad heeft geen kaasschaaf gebruikt (via de Raad voor Cultuur)

De Raad heeft geen kaasschaaf gebruikt - cultuur.nl: "Volgens diverse kranten en andere media heeft de Raad voor Cultuur bij het bezuinigingsadvies de kaasschaaf gehanteerd. Dat is niet zo, daarom de feiten. De Raad is gevraagd 125 miljoen te bezuinigen op een budget van 486 miljoen. Dat laatste is het subsidie voor alle instellingen in de Basisinfrastructuur. Afgerond is de bezuiniging dus 26 procent. De Raad heeft de ‘aanslag’ gedifferentieerd, en wel als volgt: musea 26 procent, internationaal/intercultureel 15, bibliotheek en letteren 26, e-cultuur 18, architectuur 22, film 25, muziek, theater en dans 26, cultuureducatie 18, beeldende kunst en vormgeving 29."

Lees hier de complete toelichting.

Cultuurfondsen ondersteunen landelijke crowdfunding website

Cultuurfondsen ondersteunen landelijke crowdfunding website - Nieuwsbank: "De gezamenlijke rijkscultuurfondsen nemen het initiatief voor de ontwikkeling van een landelijke website voor 'crowdfunding'. De website zal eind 2011 operationeel zijn en richt zich op kleine en middelgrote projecten uit de kunst-, de cultuur- en de creatieve sector. Professionals en amateurs kunnen de site gebruiken om hun droomproject aan de crowd te presenteren en zo financiële steun bij een groot publiek te werven. Ook particuliere fondsen kunnen de website gebruiken, bijvoorbeeld bij het verstrekken van een deel van hun donaties."

3.5.11

Advies Raad voor Cultuur: opinies via o.a. Cultureel Persbureau, DeJaap en Publiekrecht & politiek

Klagen Raad voor Cultuur werkt averechts bij Halbe Zijlstra - Cultureel Persbureau: "Staatssecretaris Halbe Zijlstra houdt niet van zeuren. Kom bij hem niet aan met emailbombardementen, twitteracties, boze brieven en scheldpartijen. Hij is er niet alleen ongevoelig voor, het werkt bij hem zelfs averechts. Dat liet hij tenminste in september 2010 weten aan mensen die via twitter bezwaar maakten tegen het door hem verkondigde VVD-standpunt over de zorg. De verandermanager met ministeriële ambities dreigde daarmee mensen die klaagden harder aan te pakken dan mensen die netjes hun mond hielden."

'De Raad kiest voor kwaliteit, en daarmee voor de Randstad' - DeJaap: "Even moest ik met mijn ogen knipperen, maar het stond er echt. Pagina 4, NRC Handelsblad van zaterdag 30 april, de dag dat onze koningin werd getrakteerd op een doorsnede uit de – schijnbaar – minderwaardige cultuur van Limburg. Alles buiten vier grote steden in één zin gedegradeerd tot een cultureel hobby achterland. “De Raad kiest voor kwaliteit, en daarmee voor de Randstad.” Op zich niet direct een verbazingwekkende zin. Als Brabander ben ik al enkele jaren gewend aan het randstedelijke idee dat een treinstation in Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Rotterdam enkel een plek van aankomst is voor Provincialen, en geen poort naar de provincie. Daar gebeurt immers toch niets en als er wel wat gebeurt, beklaagt een goed Randstadbewoner er zich over dat het niet in eigen huis gebeurt. Welke idioot bedenkt dan ook om FAQ, Incubate, Roadburn, FabrIQ, Noorderslag of om het even welk ander evenement buiten de Randstad te organiseren?"

Tast de Raad voor Cultuur de democratie aan? - Publiekrecht & politiek "De Raad voor Cultuur stelt in zijn recente advies dat er sprake is van een zoektocht naar een nieuwe legitimering voor de overheidssteun aan kunst en cultuur. Volgens de Raad is er sprake van legitimering daarvoor als een kunstenaar of kunstinstelling heeft bewezen een publiek voor zijn product te kunnen interesseren. Die legitimering gaat op voor alle kunsten: er is altijd wel een publiek. Vervolgens stelt de raad de kunsten van belang zijn voor de democratie. De raad formuleert een beroep op typisch democratische waarden als openheid, experiment, diversiteit en confrontatie (innovatie in markttermen), die draaien om vrijheid, vrijheid van meningsuiting en expressie. Kennelijk bedoelt de raad aan te geven dat de vrijheid van expressie een van de bouwstenen van de democratie is."

We voeren de verkeerde discussie - Stories Guy: "Gaat het sectorinstituut op de schop? Leggen de provinciale steunorganisaties binnenkort het loodje? En is dat goed of slecht nieuws? In bibliotheekland wordt druk gediscussieerd sinds de Raad voor Cultuur afgelopen week een aantal ingrijpende maatregelen voorstelde. In het 'Advies bezuinigingen cultuur 2013-2016' adviseert de Raad onder meer om het budget van het SIOB te halveren en van PSO's een landelijke bibliotheekvoorziening te maken. Dat óók inderdaad. Maar dat is lang niet het belangrijkste dat in het document staat. Wat zien we over het hoofd?"

Reacties uit de cultuursector op advies van de Raad voor Cultuur

Erfgoed Nederland: Ingrijpende voorstellen van de Raad voor Cultuur: "In het regeerakkoord geeft het Kabinet aan erfgoed zo veel mogelijk te willen ontzien. Maar de Raad doet het tegenovergestelde met het argument om de andere sectoren te ontzien. Erfgoed Nederland verwachtte dat er bezuinigd zou worden en dat er een bundeling van instellingen zou moeten komen, maar niet dat het advies gegeven zou worden om Erfgoed Nederland op te heffen. Wat opvalt is dat het advies zich afspeelt op het niveau van operationalisering en niet op niveau van visieontwikkeling en strategisch belang. De Raad heeft geen enkele bovensectorale visie op erfgoed en cultuur geformuleerd, juist daarin heeft Erfgoed Nederland zo’n belangrijke rol. Erfgoed Nederland is het met de Raad eens dat er winst te behalen is door het schrappen van overlap in taken en functies bij de verschillende ondersteunende instellingen en bij Erfgoed Nederland zelf. Dit leidt tot kostenreductie zonder verlies van functies en kwaliteit. We denken echter niet dat door de functies van Erfgoed Nederland elders onder te brengen, de functies veilig gesteld zijn."

Cultuurnetwerk: "Piet Hagenaars, directeur van Cultuurnetwerk Nederland, kan zich – gezien de omstandigheden – vinden in het beleidsadvies van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. Mits het Cultuur & Schoolbudget én onderwijsgelden beschikbaar blijven. In het advies komt cultuureducatie er relatief goed van af. De Raad noemt cultuureducatie, net als de staatssecretaris, een kerntaak voor culturele instellingen en hecht groot belang aan het stimuleren van de cultuurdeelname van kinderen en jongeren. Hagenaars vindt het daarom net als de Raad 'des te onbegrijpelijker' dat de cultuurkaart wordt afgeschaft. Ook uit hij zijn zorgen over de verschraling van het cultuuraanbod. ‘Want wat betekent groeiende aandacht voor cultuureducatie in een krimpende sector?’ Hagenaars kan leven met het voorstel van de Raad om een nieuw kennisinstituut op te richten waarin de huidige landelijke instellingen voor amateurkunst (Kunstfactor), cultuureducatie (Cultuurnetwerk Nederland) en volkscultuur (NCV) samen gaan."

‘Bezuinig een miljoen op het NAi’ - architectenweb.nl: "Als staatssecretaris Halbe Zijlstra het advies van de Raad voor Cultuur overneemt, kan het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) een bezuiniging van een miljoen euro tegemoet zien. Daarnaast moet de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) bij het instituut worden ondergebracht. De Raad adviseert de staatssecretaris van Cultuur het NAi jaarlijks 5,1 miljoen euro subsidie te verlenen, waarvan ook de IABR bekostigd moet worden. Als reden voor het onderbrengen van de Biennale bij het NAi noemt de Raad dat het instituut ‘een belangrijke publiekstaak heeft en een educatietaak’." Lees ook: De rekensom regeert! Reactie van Ole Bouman op het advies van de Raad voor Cultuur.

‘Waarom korten op internationaal gezicht?’ - reactie van het NAi (via architectenweb.nl): "“Het NAi, de IABR en ook het Berlage zijn juist instellingen met een internationaal gezicht. Ze betekenen ontzettend veel voor de uitstraling van de Nederlandse architectuur en worden wereldwijd gevraagd om tentoonstellingen te organiseren of als ambassadeur op te treden”, zegt Bouman. “Vervolgens adviseert de Raad te korten op juist deze drie partijen. Inhoudelijk zegt ze dan: ga kappen in de internationale uitstraling.”"

Berlage Institute: "At this point, it is important to note that the Culture Council’s advice to eliminate funding for the Berlage does not represent a plan of action or a concrete decision. It is rather a recommendation following a political climate characterized by substantial reductions in the national cultural budget. The Culture Council’s advice is not explicitly an assessment of the Berlage’s quality or a reflection on its character, but the advice will, nevertheless if realized, have potential implications for our future."

Nederlands Dans Theater - Nederlands Dans Theater verbijsterd over advies Raad voor Cultuur: "De directie van Nederlands Dans Theater is verbijsterd over het advies dat de Raad van Cultuur afgelopen vrijdag aan de staatssecretaris voor Cultuur Halbe Zijlstra uitbracht. In dit advies stelt de Raad voor om de subsidie aan Nederlands Dans Theater met 40 tot 50% te verlagen. Verder plaatst de Raad het dansgezelschap in de orde van ‘regionale dansvoorziening’ voor Den Haag en omstreken. Nederlands Dans Theater is al vele decennia een van ’s werelds meest vooraanstaande moderne dansgezelschappen waaruit dansgrootmeesters als Jiři Kylian, Hans van Manen, Lightfoot&Leon en vele andere beroemde choreografen en dansers zijn voortgekomen. Het gezelschap is op nationaal- en internationaal gebied het boegbeeld van de Nederlandse moderne dans." Teken hier de petitie tegen het advies.

2.5.11

Publiek: Advies Raad voor cultuur bewijst ondeugdelijkheid kabinetsplannen

"De buitenproportionele bezuinigingen op cultuur, relatief meer dan het dubbele van die op defensie, leiden tot hogere prijzen, een verminderde toegankelijkheid van kunst en cultuur, verschraling van het aanbod en grote economische schade. De exercitie van de Raad voor cultuur bewijst dat het geen goed idee is om binnen no time een kwart van de cultuurbegroting weg te snijden.

De korte termijn waarop een en ander zijn beslag zou moeten krijgen, leidt bovendien tot veel onnodige extra financiële en immateriële schade. Mensen hebben contracten, er zijn langlopende verplichtingen en er is tijd nodig om alternatieve inkomsten te genereren. De door de Raad voorgestelde overgangsperiode is echt nodig, ook om te voorkomen dat reorganisatiekosten ook nog eens tot hogere prijzen leiden."

Lees verder: "Advies Raad voor cultuur bewijst ondeugdelijkheid kabinetsplannen" op de blog van Publiek, vereniging voor cultuur.

Eerste reactie van Kunsten '92 op advies van de Raad voor Cultuur

"De Raad voor Cultuur heeft in zijn advies bezuinigingen cultuur 2013-2016 geprobeerd de voorstellen voor de bezuinigingen cultuur zodanig in te richten dat de schade die ontstaat enigszins kan worden beperkt. Dat dat niet tot een bevredigend advies kon leiden stond tevoren vast. Het bedrag dat dit kabinet op de cultuurbegroting bezuinigt is zo hoog, dat ieder denkbaar scenario in de sector tot grote ongelukken leidt. Om aan het bedrag van 125 miljoen euro te kunnen bezuinigingen ontstaan subsidiekortingen tot 30% per sector. Het budget voor theater bij het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten wordt zelfs gehalveerd. De druk op fondsen neemt enorm toe terwijl hun budgetten fors krimpen. Dat leidt tot onverantwoorde culturele en economische kapitaalvernietiging. Het zal ook geen bijdrage leveren aan de oplossing van de economische crisis of het begrotingstekort, integendeel. Deze bezuiniging kost alleen maar geld. Denk alleen al aan de 'frictiekosten', maar ook aan verlies aan BTW-inkomsten en verminderde indirecte opbrengsten. Als dit kabinet cultuur “terug wil geven aan de burger”, zoals Staatssecretaris Zijlstra steeds zegt, moet hij niet eerst het grootste deel opheffen of ontoegankelijk maken. Dan moet het kabinet deze sector omarmen , aantrekkelijk maken om in te investeren en ondernemerschap bevorderen in plaats van tegenwerken."

Lees verder: Eerste reactie van Kunsten '92 op advies van de Raad voor Cultuur (1 mei 2011)

Debat: Hoe nu? Over de dominantie van de markt in het kunstenveld.

"Politici die over kunst schamperen, budgetten die worden gekort, hoge bezoek- en verkoopcijfers die als kwaliteitscriteria gelden: geen twijfel aan, het kunstenveld verandert. We zien museumdirecteuren transformeren in managers, kunstenaars in media-sensaties en critici in reclamemakers. Steeds meer bepalen de principes van het vrije marktstelsel en de belangen die daarbij horen wat wij als kunst te zien krijgen en hoe hieraan betekenis wordt verleend. Is die ontwikkeling onstuitbaar? Staan wij erbij en kijken wij ernaar? Of zoeken wij naar een antwoord dat ook buiten de kunstwereld zelf zeggingskracht heeft?"

Hoe nu? Over de dominantie van de markt in het kunstenveld - een debat georganiseerd door deBuren. Met o.a. Anna Tilroe, Paul Tanghe, Lieven De Cauter, Dorian van der Brempt. Het debat wordt op 3 mei gehouden in Wiels, Brussel, van 19:00 - 21:00 uur.

1.5.11

De Groene Amsterdammer - Macht van Ware Woorden

"Kunst en politiek raken elkaar op een veelheid van niveaus. De samenleving krijgt vorm door hun beider inbreng en het begrip 'volksvertegenwoordiging' is zowel op politici als op kunstenaars van toepassing. Dat vinden Hans van Houwelingen en Jonas Staal, die een debat instigeerden over goed en slecht bestuur in barre tijden." Lees De Groene Amsterdammer - Macht van Ware Woorden.

Linkt aan: "Allegories of Good and Bad Government", een vierdaagse discussie over kunst en politiek in W139, die plaatsvindt van zondag 1 mei tot en met woensdag 4 mei. Vier politici en vier kunstenaars leven en debatteren dag en nacht met elkaar over de (toekomstige) relatie tussen politiek en kunst. Overdag kan de tentoonstelling worden bezocht en kan het gesprek in tekstvorm worden gevolgd. Dit kan ook online via de website allegoriesofgoodandbadgovernment.com. Op de avonden tussen 20.30 en 23.00 uur heeft het publiek wel toegang en kan mee discussiëren.

Zie ook \\\GoudenBergen///: Vierdaagse discussie over kunst en politiek in W139.

Advies Raad voor Cultuur - verslaglegging in de media (selectie)

Raad voor Cultuur presenteert rapport in Nieuwsuur (video): De voorzitter van de Raad voor Cultuur, Els Swaab, licht in de studio het rapport toe.

Raad waarschuwt: Snij niet in een keer in cultuur - Joop.nl: "De Raad voor Cultuur pleit in haar advies aan de staatssecretaris voor het 'uitsmeren' van de bezuinigingen in de cultuursector. In plaats van in een keer 200 miljoen euro te bezuinigen, zou Halbe Zijlstra er ook voor kunnen kiezen de bezuinigingen in de periode tussen 2013 en 2015 te laten plaatsvinden."

Cultuuradvies: kaartjes 20 procent duurder, 3000 banen minder - Volkskrant: "Bijna eenderde minder subsidie voor beeldende kunsten en het orkestenbestel, ruim een kwart minder voor de podiumkunsten, de musea, de bibliotheken, de letteren en film. De Raad voor Cultuur adviseert staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur de bezuinigingen op deze manier te verdelen."

Zijlstra bekijkt vertraging cultuurkortingen - PAROOL: "Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) gaat een voorstel bekijken voor een langzamere invoering van bezuinigingen in de cultuursector. Hij zei dat vrijdag in een reactie op een voorstel in die richting van de Raad voor Cultuur. Volgens de raad kan met een overgangsperiode 'onherstelbare schade' worden voorkomen."

Raad voor Cultuur zet zich af tegen bezuinigingsplannen - 3VOOR12: "De Raad voor Cultuur heeft haar eigen visie op de geplande bezuinigingsronde in de cultuursector gepresenteerd aan Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra. Uit het rapport blijkt dat het adviesorgaan het op een aantal punten oneens is met de plannen van Zijlstra: de bezuinigingen zouden gefaseerd in moeten gaan, de cultuurkaart voor jongeren kan behouden blijven en de geplande BTW-verhoging op podiumkunsten staat volgens de Raad haaks op de wens van het kabinet om het culturele ondernemerschap te stimuleren."

Elsevier.nl - Cultuur & Televisie - Politiek en kunstsector verdeeld na advies cultuurraad: "De Raad voor Cultuur heeft vrijdag zijn adviezen uitgebracht omtrent de bezuinigingen in de cultuursector. De politiek en belangenpartijen reageren verdeeld. De bezuinigingen in de cultuursector kunnen niet per 1 januari 2013 worden ingevoerd, schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies aan staatssecretaris Halbe Zijlstra."