28.12.11

Poppodium Exit failliet (via 3VOOR12)

"De gemeente Rotterdam wil Exit niet langer financieel steunen. Het podium wordt genekt door schuldenlast uit het verleden en moet vijf parttime medewerkers ontslaan. Exit (Eksit) is in 1970 opgericht als Poptempel en is daarmee Rotterdams oudste podiumcafe. Het is nog onduidelijk wat er met de bestaande programmering gebeurt. Programmeur Rudy Ross heeft tot en met maart programma staan en hoopt de zaak in ieder geval tot half januari open te houden. In een brief aan de raad (onderaan dit artikel) schrijft Wethouder van Cultuur Laan "zorg te dragen voor een volledige, gezonde en goed functionerende Rotterdamse popsector" en de functie van Exit daarbinnen."

Lees verder: Poppodium Exit failliet - 3VOOR12.

26.12.11

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht (Prins Bernhard Cultuurfonds)

"Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Het ministerie van Financien wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Opvallendste fiscale maatregel is de invoering van een multiplier van 125 % op giften aan cultuur."

Het Prins Bernhard Cultuurfonds legt op hun website in het kort de wijzigingen uit: Nieuwe geefwet.

Amsterdam Museum haalt met crowdfunding ruim 51.000 euro op (via TROUW)

"Het Amsterdam Museum heeft 51.349 euro opgehaald voor de restauratie van het schilderij 'De intocht van Napoleon'. Dat liet een woordvoerster weten. Het museum riep het publiek op om bepaalde delen van het doek te sponsoren. Het schilderij van de Antwerpse schilder Matthieu van Bree uit 1813 lag sinds 1891 opgerold en moet flink worden opgeknapt. Het Amsterdam Museum had een bedrag nodig van 46.200 euro voor de restauratie.

Het uiteindelijke bedrag, 51.349 euro, is opgehaald via een zogeheten crowdfundingsactie die in oktober van start ging. De extra opgehaalde 5000 euro steekt het museum in het herstellen van de lijst, waarvoor in totaal 20.000 euro nodig is. Hiervoor is een nieuwe actie begonnen: mensen kunnen sinds vrijdag 10 euro per centimeter doneren."

Lees verder: Amsterdam Museum haalt met crowdfunding ruim 51.000 euro op - TROUW.
Zie ook: Amsterdam Museum wil restauratie bekostigen met crowdfunding (via PAROOL).

Cultuurtop tijdens Edinburgh International Festival (via Kunstbeeld)

"In augustus, tijdens het Edinburgh International Festival zijn alle ministers van cultuur van landen die meedoen aan de Olympische Spelen uitgenodigd om deel te nemen aan een cultuurtop. In drie rondes wordt besproken welke rollen de kunsten kunnen spelen in het versterken van begrip tussen culturen en landen; hoe een balans gevonden kan worden tussen private en publieke (financiele) ondersteuning; en de functie van technologie en andere kansen voor de culturele sector."

Lees: Cultuurtop tijdens Edinburgh International Festival - Kunstbeeld.

22.12.11

Rotterdamse culturele instellingen dienen voor 102,2 miljoen euro subsidieverzoeken in (Cityportal Rotterdam)

"Culturele instellingen hebben 109 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van 102,2 miljoen ingediend voor het Cultuurplan 2013-2016. Voor het Cultuurplan is jaarlijks een budget van 77,25 miljoen euro beschikbaar. Dit is 14% minder dan voor het huidige Cultuurplan.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaat zich nu over de ingediende aanvragen buigen en adviseert het college over de honorering van de aanvragen. In het najaar van 2012 presenteert het college haar verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan 2013-2016. Eind 2012 vindt definitieve besluitvorming plaats en wordt duidelijk hoe het cultuurbudget wordt verdeeld.

Lees verder: Culturele instellingen dienen voor 102,2 miljoen euro subsidieverzoeken in - Cityportal Rotterdam.

Nationaal Onderwijsmuseum verhuist naar Dordrecht

"Het Nationaal Onderwijsmuseum is nu nog gevestigd aan de Nieuwemarkt in Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft dit gebouw bestemd voor het University College van de Erasmus Universiteit. Rotterdam heeft het museum verzocht per 1 juli 2012 te verhuizen en daarbij vervangende ruimte aangeboden. Het museum heeft na een landelijke verkenning gekozen voor Dordrecht. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht is blij met deze keuze en wil de komst naar Dordrecht en gebouw De Holland graag faciliteren. Om de intentie kracht bij te zetten hebben de gemeente Dordrecht en het Nationaal Onderwijsmuseum donderdag hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst."

Lees het hele persbericht: Nationaal Onderwijsmuseum verhuist naar Dordrecht.

Eerder was het voortbestaan van het Onderwijsmuseum ernstig in gevaar, omdat de gemeente Rotterdam de subsidie voor het museum binnen vier jaar wilde afbouwen en de huur opzegde. Zie: Meldpunt bezuinigingen.

Museumbezoek dit jaar gestegen (via nrc.nl)

"Het museumbezoek in Nederland is dit jaar gestegen ten opzichte van 2010. De ruim vierhonderd musea waar de Museumkaart geldig is ontvingen ruim achttien miljoen bezoekers. Een jaar eerder waren dit er nog 16,9 miljoen. Dat meldt de Nederlandse Museumvereniging. De stijging is volgens directeur van de Nederlandse Museumvereniging Siebe Weide vooral te danken aan de heropening van diverse musea.

In 2009 bedroeg het aantal museumbezoeken aan de ruim achthonderd musea in Nederland 22 miljoen, blijkt uit de meest recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek."

Lees: Museumbezoek dit jaar gestegen - nrc.nl.

Kunstenaars eisen behoud inkomensregeling (via PAROOL)

"Kunstenaars zijn boos op de staat. De Eerste Kamer nam deze week een wet aan waardoor er binnen 10 dagen een einde komt aan de WWik, een regeling waarmee zij hun inkomen kunnen aanvullen zonder een beroep te hoeven doen op de bijstand. De kunstenaars, vertegenwoordigd door FNV KIEM en de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), spannen een kort geding aan tegen de staat. Ze eisen een overgangsregeling. Het geding dient vanmiddag bij de rechtbank in Den Haag."

Lees verder: Kunstenaars eisen behoud inkomensregeling - PAROOL:

21.12.11

Geen onderzoek naar zelfstandig Van Abbemuseum (via TROUW)

"Een mogelijke verzelfstandiging van het Van Abbemuseum in Eindhoven is voorlopig van de baan. Cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs (D66) wilde de mogelijkheden voor verzelfstandiging van het museum onderzoeken maar de gemeenteraad wil dat expliciet niet, staat in een initiatiefvoorstel dat vanavond ruime steun krijgt.

De PvdA in Eindhoven stelde de toekomst van het museum ter discussie door te becijferen dat er veel meer bezoekers en inkomsten binnen zijn te halen met een minder elitair programma. In april moet een advies aan de gemeenteraad klaar zijn."

Lees: Geen onderzoek naar zelfstandig Van Abbemuseum - TROUW.

Groninger Museum nog dichter bij faillissement dan gedacht (via nrc.nl)

Het Groninger Museum heeft het nog veel lastiger dan werd gedacht. De schuld is niet 1,1 miljoen, maar 4,2 miljoen euro. Door de huidige schuldencrisis is geld lenen moeilijker, waardoor een faillissement op de loer ligt. Een deel van het bestuur stapt op.

Dat werd vanmorgen bekend op een persconferentie in het museum. Oud-Wegener topman Jan Houwert (voorzitter), oud-minister van cultuur Hedy d’Ancona en Ann Demeester, directeur van kunstinstelling De Appel in Amsterdam, vertrekken. Ze gaan niet persoonlijk op hun besluit in. Ook het vertrek van directeur Kees van Twist per 1 januari 2012 is nu officieel. Hij krijgt zes maanden salaris mee. Van Twist was directeur sinds 1999."

Zie: Groninger Museum nog dichter bij faillissement dan gedacht - nrc.nl.

Doek valt voor WWIK (via Cultuur-Ondernemen)

"De Eerste Kamer heeft dinsdag 20 december ingestemd met het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK). Dit betekent dat de WWIK met ingang van 1 januari 2012 komt te vervallen.

Ook vond een meerderheid van de Eerste Kamer het niet noodzakelijk om een overgangsregeling voor de huidige deelnemers in de WWIK in het leven te roepen. Al met al is nu het doek voor de WWIK definitief gevallen.

Donderdag 22 december 2011 dient er nog wel een kort geding tegen de Staat door FNV Kiem en Bbk om een overgangsregeling af te dwingen. Of de rechter deze eis zal honoreren is op dit moment niet in te schatten."

Lees: Doek valt voor WWIK - Cultuur-Ondernemen.

18.12.11

VVD dreigt met extra ingreep publieke omroep (via Stentor)

"De VVD denkt dat nog eens 200 miljoen euro op de publieke omroep kan worden bezuinigd als er door de eerste ingreep niks verandert aan de kwaliteit op de publieke tv-zenders.

Tweede Kamerlid Anouchka van Miltenburg (VVD) benadrukte dat de politiek niet gaat over de inhoud van tv-programma's. Wel vindt zij dat programma's bij de publieke omroep veel worden herhaald en vindt ze het geen goede zaak dat maar een deel van het jaar echt nieuwe dingen te zien zijn."

Zie: VVD dreigt met extra ingreep publieke omroep - Stentor.

17.12.11

Benefietactie Museum Boerhaave geslaagd (via Stentor)

Een benefietavond en veiling van Museum Boerhaave in Leiden hebben 128.500 euro opgebracht. Directeur Dirk van Delft is blij met het resultaat. Hij verwacht dat daarmee voldoende geld is binnengehaald om het Rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en de geneeskunde open te houden voor publiek. "Het kan bijna niet meer stuk'', zei hij vrijdag.

Museum Boerhaave moest 700.000 euro bij elkaar brengen om aan de eis van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) te voldoen om over de periode 2010 - 2011 17,5 procent aan eigen inkomsten in te brengen. Zijlstra kwam afgelopen zomer met deze eis, waaraan met terugwerkende moest worden voldaan."

Benefietactie Museum Boerhaave geslaagd - Stentor.

FNV KIEM en de BBK dagen de staat voor de rechter bij abrupte stopzetting van de WWik

"De Eerste Kamer zal op 20 december een besluit nemen over de toekomst van de WWik. FNV KIEM en de BBK (Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars) staan voor de rechter om de Staat der Nederlanden in een kort geding te dwingen bij intrekking van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWik) een overgangsregeling te treffen."

Bij abrupte stopzetting van de WWik zonder overgangsrecht dagen FNV KIEM en de BBK de staat voor de rechter.

13.12.11

Minister geeft Metropole Orkest geld om zonder subsidie door te gaan (via VK)

"Minister Marja van Bijsterveldt (Media) gaat het Metropole Orkest helpen in zijn wens om als zelfstandig gezelschap verder te gaan. Dat orkest maakt nu nog deel uit van haar mediabegroting, maar door bezuinigingen komt daar een eind aan. Het orkest werkt daarom aan een toekomst zonder overheidsinkomsten, maar heeft daar tijd voor nodig. In het mediadebat in de Tweede Kamer zegde de minister vandaag toe het gezelschap financieel op weg te helpen."

Conservatoria gaan nauwer samenwerken en zich specialiseren (PAROOL)

"De zes conservatoria met een popopleiding in ons land gaan nauwer samenwerken en zich specialiseren. Elke opleiding zal zich gaan richten op een aspect van de popmuziek. De conservatoria die betrokken zijn bij de plannen zijn Tilburg, Rotterdam, Leeuwarden, Amsterdam, Enschede en Haarlem.

Het plan moet leiden tot een gedifferentieerd landschap van opleidingen. De plannen worden volgende maand uitgebreid gepresenteerd tijdens muziekfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen. De opleidingen hopen daar feedback te krijgen van de muziekindustrie.

Het kabinet wil minder kunststudenten. De HBO-raad stelde in juli voor het aantal studenten aan de muziekopleidingen met tien procent te verlagen."

Conservatoria gaan nauwer samenwerken en zich specialiseren - PAROOL.

12.12.11

Kunst voor de echte Nederlander (Anna Tilroe in De Groene)

"Zouden er meer landen zijn met een vereniging die 'opkomt voor de belangen van alle cultuurliefhebbers'? Het zou mij niet verbazen als Nederland opnieuw koploper is. Dat waren we jarenlang met een kunst- en cultuurbeleid dat internationaal als voorbeeld gold. En dat zijn we weer met de radicale afbraak daarvan. Er valt dus wel wat te verdedigen. Maar wie de website van het vorig jaar opgerichte Publiek bezoekt, ziet dat de cultuurliefhebbersvereniging weliswaar de 'buitenproportionele bezuinigingen op cultuur' afkeurt, maar bovenal een appeltje te schillen heeft met de kunstsector zelf. Die is, zo lezen wij in de geselecteerde persberichten, verslaafd aan subsidie, beneveld door de eigen prietpraat en te arrogant om te doen wat ze volgens de oprichters zou moeten doen: 'de consument meer invloed geven op het gesubsidieerde culturele aanbod'."

Boekman 89: Kunst op een keerpunt

Het decembernummer van Boekman gaat over verrassende initiatieven en innovatieve bedrijfsvoering in de culturele sector. De bezuinigingsgolf dwingt cultuurinstellingen zich los te maken van de overheid en het cultureel ondernemerschap te omarmen. Een groot aantal cultuurinstellingen moet van het toneel verdwijnen. In de lege ruimte die ontstaat, komen andere initiatieven juist tot bloei. Deze Boekman is bedoeld als inspiratiebron.

Zie/bestel: BOEKMANSTICHTING Studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid.

4.12.11

Bedrijfsvoering Van Abbe doorgelicht (via ED)

"Er komt een onderzoek naar de bedrijfsvoering van het Eindhovense Van Abbemuseum. Opdracht aan de externe deskundigen wordt om op zoek te gaan naar mogelijkheden om met slim cultureel ondernemerschap meer geld binnen te halen. Dat is de uitkomst van het politiek debat over de positie van het gemeentelijke Van Abbemuseum. Dat onderwerp was op de politieke agenda gezet door de PvdA."

Lees: Bedrijfsvoering Van Abbe doorgelicht - ED.

'Ondernemen zit jonge makers in het bloed' door Robbert van Heuven

"De protesten over de bezuinigingen zwellen aan en de nadruk van staatssecretaris Zijlstra op publiekscijfers wordt gehekeld. Toch is er een groep veelal jonge makers die zich heel wat minder zorgen maakt. Want wat zij al vanaf het begin van hun loopbaan doen is het publiek vanaf het eerste artistieke concept bij de voorstelling betrekken en dat concept vervolgens zo goed mogelijk verkopen."

Lees verder: Ondernemen zit jonge makers in het bloed - Robbert van Heuven, Kritiek en Reflectie.

'Het Tropenmuseum is in zijn huidige vorm hopeloos achterhaald' (via VK)

"Door de discussie te openen over de financiering van het Tropenmuseum heeft deze regering ruimte gecreĆ«erd voor een kritische blik op de negentiende-eeuwse structuur van onze musea. Of dit nou de bedoeling was of niet, we mogen hen daarvoor danken. Dat stellen Huub F.H.J. Kuijpers en Casper Thomas."

Lees: 'Het Tropenmuseum is in zijn huidige vorm hopeloos achterhaald' - VK.

3.12.11

Schandaal (column Bas Heijne op nrc.nl)

U lag er niet wakker van, maar afgelopen week is besloten het museumgoudA niet te royeren als lid van de Nederlandse Museumvereniging. Het museum had het schilderij The Schoolboys van Marlene Dumas uit de collectie op eigen houtje voor een kleine miljoen euro laten veilen bij Christie’s, naar eigen zeggen om een faillissement af te wenden. Alle regels waren met voeten getreden, het schilderij had eerst aan andere Nederlandse musea moeten worden aangeboden. De museumwereld sprak er schande van en eiste sancties. De voorzitter van de vereniging liet weten dat het hier om een principekwestie ging: „De leden vinden principieel dat een museum nooit collectiestukken mag verkopen om de financiĆ«le nood te lenigen. Zeker in tijden van bezuinigingen, waarin musea onder druk staan, in het belangrijk dit principe te onderstrepen.”