28.4.12

Verslag online van het Kunsten ’92 debat ‘Cultuur teruggeven aan de burger?’

"De verhouding tussen de cultuursector en de overheid wordt fundamenteel anders dan hij de afgelopen decennia was. Wat voor gevolgen heeft dat voor de kunst en voor de culturele instellingen? Wat betekent dat voor de rol van de overheid? Hoe wordt daarover nagedacht binnen politieke partijen? Afgelopen donderdag 26 april ging Kunsten ’92 hierover in gesprek met haar leden."

Lees en download: Debat: ‘Cultuur teruggeven aan de burger?’ Verslag beschikbaar | Kunsten ’92.

Met de groeten van kabinet Rutte I (Metropolis M)

"De kunst in Rotterdam en Den Haag levert over de volle breedte zo'n 20% in. De reacties op de verdeling van de meerjarige gemeentelijke subsidies zijn niettemin terughoudend. Alleen Benno Tempel van het Gemeentemuseum in Den Haag is heel boos." De reacties van onder andere Sjarel Ex (Boijmans van Beuningen, Rotterdam), Suzanne Wallinga (TAG, Den Haag), Rutger Wolfsson (IFFR, Rotterdam) zijn op verzoek van Metropolis M toegestuurd. De hele reactie van Benno Tempel is te lezen op Facebook.

Zie: Met de groeten van kabinet Rutte I - Metropolis M.

BTW-verlaging: 'Mooi, maar bezuinigingen overeind en bier duurder' (via 3voor12)

"Het bericht dat de BTW op podiumkunsten van 19% teruggaat naar 6% leidt tot juichende en gematigd positieve reacties in de sector. "Er werd al onevenredig hard op de kunsten bezuinigd en daarbinnen ook nog onevenredig hard op de podiumkunsten", reageert Erwin Angad-Gaur van de Ntb. Volgens Tivoli-programmeur Johan Gijsen hebben vooral beginnende bands het gevoeld. Gijsen en Rauw- en Valtifest-programmeur Joost van Bellen merkten ook dat het lastiger werd om grote namen naar Nederland te halen. Double Vee-promoter Willem Venema twijfelt of de verlaging uberhaupt wel doorgaat. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de prijzen nu opeens verlaagd zullen worden. De bierprijs gaat volgens de plannen in het begrotingsakkoord juist omhoog door een verhoging van de accijns en de BTW naar 21%."

BTW-verlaging: 'Mooi, maar bezuinigingen overeind en bier duurder' - via 3voor12.

BTW-verlaging: opgelucht over podiumkunst, zorgen over beeldende kunst (via FNV KIEM)

"FNV KIEM is opgelucht dat de contraproductieve verhoging van de BTW op de podiumkunst van het kabinet-Rutte ongedaan is gemaakt door het nieuwe begrotingsakkoord. Zorgen zijn er echter wel over de vraag of die verlaging ook geldt voor de BTW op beeldende kunst. “Dit kan niet de bedoeling zijn van de Kunduz-coalitie”, meent FNV KIEM-bestuurder Caspar de Kiefte. “Podiumkunst heeft dan straks 6% BTW en beeldende kunst 21%!”

Lees verder: Btw-verlaging: opgelucht over podiumkunst, zorgen over beeldende kunst - FNV KIEM.

26.4.12

Commissie adviseert Den Haag 20 procent bezuinigingen (via Cultuurbeleid.nl)

"De gemeente Den Haag moet de komende jaren ruim 20 procent op kunst en cultuur bezuinigen. Dat staat in het advies van de commissie-Hirsch Ballin. Vanaf 2014 wordt er bijna 13 miljoen euro minder uitgegeven aan kunst en cultuur dan in 2010. Vorig jaar zijn de subsidies al met ruim 5 miljoen euro gekort. De commissie heeft niet gekozen voor een generieke korting, maar voor keuzes. Tot en met 2016 trekt Den Haag op jaarbasis een kleine 50 miljoen euro uit voor kunst en cultuur."

Via Commissie adviseert Den Haag 20 procent bezuinigingen - Cultuurbeleid.nl.
Download het advies: Het cultureel kapitaal van Den Haag: advies meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2013-2016.

25.4.12

Veertien Rotterdamse kunstinstellingen verliezen subsidie (via PAROOL)

"Veertien bestaande Rotterdamse kunstinstellingen komen volgens de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur (RRKC) niet meer in aanmerking voor subsidie. Ingrijpende keuzes moesten worden gemaakt, omdat de cultuursector in Rotterdam het de komende jaren moet doen met 72 miljoen euro aan jaarlijkse gemeentesubsidie, 19 miljoen minder per jaar dan in de lopende periode. Het advies schudt het Rotterdamse culturele landschap behoorlijk op. Veel belang wordt gehecht aan ondernemerschap. De RRKC adviseert om de aanvragen van 67 instellingen (deels) te honoreren."

Lees: Veertien Rotterdamse kunstinstellingen verliezen subsidie - PAROOL.

Val kabinet is niet per se zegen voor de kunstwereld (via VK)

"Mag de cultuursector juichen nu de PVV, de aartsvijand van kunstsubsidies, is opgestapt? In tijden van crisis is dat nog maar de vraag. Kan de vlag uit in de kunstwereld nu het kabinet is gevallen? D66-leider Alexander Pechtold pleitte gistermiddag in de Tweede Kamer voor het terugdraaien van 'foute bezuinigingen', zoals die op passend onderwijs, het persoonsgebonden budget, natuur en cultuur. Als ze consequent zijn, benadrukt bijvoorbeeld belangenorganisatie Kunsten '92, zouden ze ten minste een deel ervan moeten terugdraaien als zij aan de macht komen."

Lees verder: Val kabinet is niet per se zegen voor de kunstwereld - VK.

Advies Rotterdamse Raad voor Cultuur gepresenteerd

"De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het gemeentebestuur een advies opgesteld over de verdeling van het subsidiebudget voor de cultuurplanperiode 2013-2016. Het budget voor het lopend cultuurplan bedraagt ruim 91 miljoen euro. Een verlaging van het cultuurplanbudget naar ruim 72 miljoen is een forse sprong. Niet zonder grote pijn kan het cultuurplanbudget in zo’n omvang worden ingekrompen. Om binnen het budget van 72,43 miljoen te blijven moesten ingrijpende afwegingen worden gemaakt die velen instellingen en publiek in de stad pijn zullen doen; geliefd en gewaardeerd cultureel aanbod zal verdwijnen.

"Lees verder en download het advies: website Rotterdamse Raad voor Cultuur.

20.4.12

Aanslag op de academische vrijheid (Metropolis M)

"Onder vermelding van het plotselinge en door de ondertekenaars moedig genoemde vertrek van Wouter Davidts als professor kunstgeschiedenis aan de VU in Amsterdam uit protest tegen de vergaande bezuinigingen, schrijven Lutticken, De Bruyn en Esner in een brief, gepubliceerd in NRC Handelsblad op 19 april 2012:

'In toenemende mate zien wij onze academische vrijheid beknot worden door doorgeschoten pogingen om de kwaliteit van academisch onderwijs uit te drukken in puur kwantitatieve termen. Ooit was dit beleid geentamineerd om duidelijke euvels in het onderwijs te verhelpen, maar inmiddels leven we in een dolgedraaide cultuur van permanente evaluatie, waarin het ene meetlint wordt gebruikt om de maat van een ander meetlint te nemen."

Lees verder: Aanslag op de academische vrijheid - Metropolis M.

19.4.12

Dansinstellingen Den Haag bundelen krachten (via Stentor)

"Het Nederlands Dans Theater, het Haagse productiehuis Korzo en het Holland Dance Festival gaan vanaf het nieuwe seizoen intensief samenwerken. Ze bundelen de krachten op het gebied van producties, talentontwikkeling, programmering, festivals en educatie. De drie grote Haagse dansinstellingen hebben de samenwerking de naam 'Danskern Den Haag' meegegeven. "Hiermee maken we ons sterk voor een stevige dansinfrastructuur en de verdere profilering van Den Haag als de dansstad van Nederland."

Zie: Dansinstellingen Den Haag bundelen krachten - Stentor.

Kunstsubsidies leveren geen topkunstenaars op (via VK)

"Subsidies voor beeldende kunsten hebben niet geholpen om Nederlandse topkunstenaars te creëren. De afgelopen decennia zijn de overheidsuitgaven voor beeldende kunsten sterk gestegen, maar het aantal topkunstenaars dat doorbreekt, is tot een dieptepunt gedaald. Dat schrijven de onderzoekers Aris Gaaff en Ernst Bos in het economenvakblad ESB. Subsdies helpen dus niet, maar Bos denkt dat het nog iets erger is: 'Je kunt je voorstellen dat kunstenaars door die subsidies een beetje lui worden en minder gaan presteren', zegt hij.

Lees: Kunstsubsidies leveren geen topkunstenaars op - VK.

18.4.12

Eerste instellingen die geld krijgen van 'Van den Ende-fonds' bekend (VK)

"De musea Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), FOAM (Amstterdam) en TwentseWelle (Enschede) zijn de eerste culturele instellingen die geld krijgen uit het nieuwe Blockbusterfonds. Met het geld kunnen ze hun tentoonstellingen uitbreiden en er meer publiciteit aan geven. Per jaar heeft het fonds 1,5 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast levert de Bankgiroloterij een bijdrage die kan oplopen tot 10 miljoen euro per jaar. Bij elkaar kan het fonds de komende vijf jaar 57,5 miljoen euro groot worden, denken de initiatiefnemers."

Zie: Eerste instellingen die geld krijgen van 'Van den Ende-fonds' bekend - VK.

Concertgebouw haalt 8,7 miljoen op met uitgifte van aandelen (via VK)

"Met de uitgifte van 702 nieuwe aandelen heeft het Concertgebouw 8.775.000 euro aan particulier geld binnengehaald. Niet alle aandelen zijn verkocht: er waren er sinds begin september vorig jaar duizend te koop. Directeur Simon Reinink van het Concertgebouw noemt de aandelenemissie desondanks een groot succes. De opbrengst wordt gestoken in een speciaal fonds voor groot onderhoud en educatieve activiteiten."

Lees: Concertgebouw haalt 8,7 miljoen op met uitgifte van aandelen - VK.

Museumdirecteur verbrandt kunstwerken tegen besparingen (via De Morgen)

"De directeur van het museum voor hedendaagse kunst van Casoria, nabij Napels, is begonnen met het verbranden van zijn kunstwerken. Op die manier protesteert hij tegen de drastische besparingen van de Italiaanse overheid voor de cultuursector."

Museumdirecteur verbrandt kunstwerken tegen besparingen - De Morgen.

17.4.12

OCW vraagt mening over cultureel ondernemerschap (via Cultuur-Ondernemen)

"Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangekondigd dat hij met een programma Ondernemerschap zal komen, gericht op versterking van de band tussen de cultuursector en potentiële financiers en andere inkomstenbronnen. Met een internetconsultatie wil de staatssecretaris meningen vernemen over enkele specifieke acties van het programma Ondernemerschap Cultuur. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een consultatie programma opgezet over ondernemerschap binnen de culturele sector. De notitie bevat onder andere in concept enkele onderdelen voor een beleidsbrief, die medio mei 2012 naar de Kamer zal worden gestuurd."

 Lees: OCW vraagt mening over cultureel ondernemerschap - Cultuur-Ondernemen.

13 miljoen aan tegenvallers voor Muziekpaleis (via 3voor12)

"Het Muziekpaleis in Utrecht loopt tegen nieuwe tegenvallers op, die bij elkaar ruim 13 miljoen euro bedragen. Zo heeft de oude grote zaal door leegstand ernstige schade opgelopen, wat zo'n 5,5 miljoen aan renovatiekosten geeft. Daarvan moet de helft in de huur verrekend worden, wat de Stichting Muziekpaleis waarschijnlijk jaarlijks 118.000 euro gaat kosten. Verder zijn onder meer extra nieuwbouwkosten (2,9 miljoen) en extra bodemkosten (5 miljoen) vastgesteld. Dat blijkt uit de vandaag door het college van B&W verstuurde 'Tweede voortgangsrapportage bouw Muziekpaleis'. Volgens Wethouder Victor Everhardt (Stationsgebied) kunnen deze kosten deels worden gedekt door de potjes voor de post onvoorzien van Muziekpaleis en Stationsgebied, door versobering van de bouw en door huurverhoging."

Lees: 13 miljoen aan tegenvallers voor Muziekpaleis (via 3voor12).

Arts funding: the view from America (via Guardian Professional)

"As worldwide economic troubles continue to take their toll, it's inevitable that the arts have become victims by afterthought. Expressions of support from our governments are undermined by cost-cutting measures that are often minimal in the grand scheme of national belt-tightening, but significant within our field (and indeed, that of other not-for-profit and charitable organisations).

Even as British arts groups are being told to look to the American system of sponsorship to make up for drastic cuts in funding from the Arts Council, both our governments are seeking to reduce tax incentives for charitable donations, a contradictory message – and tough times aren't exactly the right time to initiate new sponsorships and new giving traditions where none may have existed before."

Lees verder: Arts funding: the view from America - Guardian Professional.

Onderzoek Museumvereniging: De gevolgen van de bezuinigingen op musea

"De Nederlandse museale sector wordt geconfronteerd met een stapeling van bezuinigingen, aangekondigd vanuit verschillende financiers. Tussen 19 juli 2011 en 1 september 2011 heeft de Nederlandse Museumvereniging haar leden benaderd met de vraag hoe ze verwachten dat hun diverse financiers de komende tijd zullen omgaan met de financiering van hun museum. Aan de musea werd de vraag gesteld wat hun belangrijkste financieringsbron is en wat de effecten zullen zijn van de bezuinigingen op het museum."

Download het rapport: De gevolgen van de bezuinigingen op musea.

16.4.12

Dubbele koudwatervrees voor verfondsing (via rekto:verso)

"Carlo Van Baelen, directeur Vlaams Fonds voor de Letteren (2000-2011), laat zijn stem horen in de discussie over verfondsing, in een reactie op 'het ballonnetje van Schauvliege' daarover. Als meest uitgesproken ervaringsdeskundige in Vlaanderen duidt hij de koudwatervrees aan zowel politieke als culturele zijde. Hij pleit voor een open discussie, met de ondersteuning en de dynamisering van de kunstpraktijk als uitgangspunt."

Zie: Dubbele koudwatervrees voor verfondsing. Reactie van een ervaringsdeskundige - rekto:verso.

Kunstensector in België vraagt elf procent minder middelen (via De Morgen)

"Het bedrag van de meerjarige subsidie-aanvragen (2013-14/6) in het kader van het Kunstendecreet bedraagt 150,8 miljoen euro en is 11 procent lager dan bij de vorige ronde. Toch wordt nog steeds een derde meer gevraagd dan er middelen beschikbaar zijn, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V)."

Lees verder: Kunstensector vraagt elf procent minder middelen - De Morgen.

'Van Abbemuseum staat met de rug naar Eindhoven' (via Omroep Brabant)

"Het Eindhovense Van Abbemuseum heeft internationaal een uitstekende reputatie maar in Eindhoven zouden ze daar meer van mogen merken. Dat schrijft een commissie van drie wijze mannen die op verzoek van de gemeente Eindhoven het museum heeft doorgelicht. Hun rapport is dinsdagavond gepresenteerd. Oud-wethouder van Den Bosch Hans van Beers en Edo Doeve en Bjorn Oddens, twee mannen uit het bedrijfsleven, waren een paar maanden druk met de vraag hoe het Van Abbe het 'cultureel ondernemerschap' beter aan kan pakken. In Eindhoven wordt al een poosje gedebatteerd over de koers van het Van Abbe."

Lees verder: 'Van Abbemuseum staat met de rug naar Eindhoven' - Omroep Brabant.

Haagse popzaal Paard van Troje 'verkoopt' entreehal (via 3voor12)

"De Haagse poptempel Paard van Troje staat te koop. Althans, je kunt het Paard helpen de geplande verbouwing van de entreehal te bekostigen door voor €100,- een aandeel te kopen. Kopers krijgen samen met het aandeel een membership card die tot allerlei voordelen leidt. Bas de Wit, PR-medewerker van het poppodium: “Zo hoor je het als eerst wanneer een grote band bevestigd is, en kun je voor het grote publiek je kaarten kopen.”

Zie: Haagse popzaal Paard van Troje 'verkoopt' entreehal - 3voor12.

Prijs van kunstwerken Damien Hirst daalt spectaculair (via De Morgen)

"In Tate Modern opende een grote retrospectieve van Damien Hirst, een van 's werelds rijkste kunstenaars. De prijzen voor zijn werk zijn nu echter enorm aan het dalen. Hirst (46) is bekend van zijn doorgesneden haaien en koeien op sterk water, en zijn bolletjesschilderijen. Het Londense museum Tate Modern rekent op een spectaculaire publieksopkomst, maar de controversiële Britse kunstenaar ligt al langer onder vuur en zijn werk blijkt nu ook spectaculair in waarde gedaald te zijn."

Lees: Prijs van kunstwerken Damien Hirst daalt spectaculair - De Morgen.

15.4.12

Museumweekend goed bezocht (via NOS Nieuws)

"Het Museumweekend heeft dit jaar ruim een miljoen bezoekers getrokken. Dat is iets meer dan vorig jaar. De bijna 400 musea die dit weekend open waren stonden onder meer stil bij de bezuinigingen op kunst en cultuur. Dat deden ze door bezoekers een euro entree te vragen. Voorheen was de toegang tijdens het museumweekend veelal gratis."

Lees: Museumweekend goed bezocht - NOS Nieuws.

‘BlockBusterfonds’ moet culturele sector financieel gaan ondersteunen (via nrc.nl)

"Er komt een nieuw particulier fonds dat de culturele sector financieel gaat ondersteunen bij het organiseren van grootschalige culturele evenementen, zoals belangrijke tentoonstellingen: het BlockBusterfonds. De BankGiro Loterij en drie particuliere cultuurfondsen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en de VandenEnde Foundation werken daarin samen. Het fonds is in nauw overleg met de overheid tot stand gekomen. Daarom is premier Rutte degene die het fonds volgende week woensdag presenteert, in de Statenzaal op het Binnenhof."

Lees verder: ‘BlockBusterfonds’ moet culturele sector financieel gaan ondersteunen - nrc.nl.

3.4.12

Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) sluit eind 2012

"Het NIMk (Nederlands Instituut voor Mediakunst) stopt haar activiteiten per 31 december 2012. De organisatie in de huidige vorm wordt opgeheven, volgend uit de aankondiging van het Ministerie van OCW het Instituut niet meer te ondersteunen na 2012. Het NIMk zal uiteraard proberen om de kennis en ervaring die in de afgelopen 35 jaar zijn opgebouwd te behouden. Vanuit deze invalshoek worden in samenspraak met andere organisaties plannen ontwikkeld om die kennis, de taken en de netwerken van het NIMk over te dragen en zo te kunnen behouden voor de toekomst."

Lees het persbericht: Nederlands Instituut voor Mediakunst sluit eind 2012 - NIMk.

2.4.12

Investeerder ProCures koopt Selexyz en wil fusie met De Slegte (via nrc.nl)

"De nieuwe eigenaar van boekhandelketen Selexyz werkt aan een doorstart in combinatie met de winkels van De Slegte. Het doel van de nieuwe eigenaar – investeerder ProCures – is om de winkels van beide ketens waar mogelijk samen te voegen. Momenteel werkt de investeerder ook aan een overname van boekhandelketen De Slegte. Beide boekenbedrijven hebben last van dalende omzetten als gevolg van concurrentie door webwinkels als bol.com en Amazon, en door de economische crisis. Tegelijk hebben ze hoge kosten door de huur van de winkelpanden, vaak op A-locaties in grote steden."

Investeerder ProCures koopt Selexyz en wil fusie met De Slegte - nrc.nl.

Honderden banen verdwijnen bij publieke omroep (via Elsevier.nl)

"De komende jaren verdwijnen naar verwachting 620 voltijdbanen bij de publieke omroep. Een groot aantal werknemers wordt gedwongen ontslagen. Ook verandert er veel in de programmering. Zo maken Nederlandse programma's plaats voor buitenlandse producties. Dat staat in een brief van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) die binnenkort naar minister Marja van Bijsterveldt (CDA, Media) wordt gestuurd.

Op de publieke omroep wordt de komende jaren 200 miljoen euro bezuinigd."

Honderden banen verdwijnen bij publieke omroep - Elsevier.nl.

Birgit Donker wordt directeur van Mondriaan Fonds (via nrc.nl)

"Birgit Donker, oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad, wordt per 1 juli directeur van het nieuwe Mondriaan Fonds, het landelijk stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.
Het Mondriaan Fonds ontstond uit de fusie van het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting. De 47-jarige Donker, die 21 jaar voor NRC Handelsblad werkte, volgt Gitta Luiten (Mondriaan Stichting) en Lex ter Braak (Fonds BKVB) op."

Zie: Birgit Donker wordt directeur van Mondriaan Fonds - nrc.nl.