27.11.12

Kamerbrief van minister Bussemaker over besluiten culturele basisinfrastructuur 2013-2016 (Rijksoverheid.nl)

"Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met antwoorden bij de lijst met vragen over de brief met de besluiten over de culturele basisinfrastructuur 2013-2016 van 18 september 20012."

Onderwerpen die aan bod komen omvatten onder meer de geefwet, e-cultuur, fusies, eigen inkomsten van culturele instellingen, regionale spreiding, internationale top, de positie van presentatie-instellingen, bibliotheken en cultuureducatie.

Lees en download: Kamerbrief met vragen en antwoorden over de brief besluiten culturele basisinfrastructuur 2013-2016 - Rijksoverheid.nl.

Symposium: De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus (via Van Abbemuseum)

"Op zaterdag 8 december staan een viertal 'hoofdrolspelers' in de huidige Nederlandstalige discussie over de maatschappelijke positie van kunst centraal in een symposium genaamd 'De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus'. In dit symposium, georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Esthetica (NGE) en het Van Abbemuseum, komt niet alleen de huidige status van kunst in onze samenleving aan bod, maar ook wie deze verwoordt en hoe. Wat voor verantwoordelijkheid heb je als kunstenaar, kunsttheoreticus en bemiddelaar in het politiek-maatschappelijk debat, en welke rol heeft de politiek? En, natuurlijk even belangrijk, hoe vul je deze verantwoordelijkheid op een goed manier in?"

Zie voor programma en aanmelding: De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus - Van Abbemuseum.

1 euro toegang miniem effect op museumbezoek (via Cultuurplein)

"Kinderen en jongeren onder 26 jaar voor maximum 1 euro toegang geven tot Vlaamse musea, heeft maar een miniem effect. Dat is de conclusie uit een evaluatie van de Hogeschool West-Vlaanderen. Doorslaggevender om jongeren naar de musea te krijgen is het inhoudelijk aanbod van het museum. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege wil de 1‐euromaatregel meer kwalitatief invullen door de musea te stimuleren tot een gedifferentieerd prijzenbeleid en tot specifieke promotie gericht op de doelgroep onder 26 jaar."

Lees: 1 euro toegang miniem effect op museumbezoek - Cultuurplein.

Debat: Cultureel ondernemerschap in de knel? (Kunsten ’92)

Kunsten '92, FNV Kiem en BBK organiseren een debat op zaterdag 1 december a.s. 14 uur in Arti Amsterdam over cultureel ondernemerschap: "In de culturele sector werken heel veel ZZP-ers: kunstenaars, designers, producenten, regisseurs, schrijvers, marketeers, adviseurs, programmamakers enz. Zij zorgen voor dynamiek in de sector en zijn niet zelden de motor voor nieuwe ontwikkelingen. Maar door afschaffing van de WWIK, bezuinigingen, crisis en veranderingen in het belastingplan wordt hun positie steeds kwetsbaarder. Hoe kan dit anders en beter?"

Zie voor het programma: Debat: Cultureel ondernemerschap in de knel? - Kunsten ’92. Aanmelden via info@kunsten92.nl.

26.11.12

Lokaal 01 Breda stopt

"De Nederlands-Vlaamse instelling voor actuele kunst Lokaal 01, met vestigingen in Breda en Antwerpen, heeft vernomen dat haar programma in Breda voor de komende twee jaar niet gehonoreerd wordt door het Mondriaan Fonds. Het bestuur en de directie van de instelling hebben daarop besloten dat instandhouding van Lokaal 01 Breda niet langer realistisch is. Bij Lokaal 01 hebben de afgelopen 33 jaar bijna duizend nationale en internationale kunstenaars nieuwe stappen in hun oeuvre kunnen zetten."

Het afscheid van Lokaal 01 Breda wordt met een tentoonstelling gemarkeerd. Voor dit project wordt een laatste keer een beroep gedaan op de Gemeente Breda. Die had namelijk al financiële ondersteuning gereserveerd voor Lokaal 01 voor 2013.

Zie: Lokaal01 - Lokaal 01 Breda.

Doek valt definitief voor Koorenhuis (via cultuurnetwerk)

"Voor Het Koorenhuis is het doek definitief gevallen. Op 8 november werd het cultuurplan 2013-2016 ‘Haagse Nieuwe’ goedgekeurd door de gemeenteraad. In de plannen worden de bemiddeling op het gebied van cultuureducatie en het aanbod uit elkaar gehaald. Er komen nieuwe organisaties, zoals een expertisecentrum cultuureducatie, die enkele taken van het Koorenhuis overnemen. Het Koorenhuis blijft bestaan, maar in een veel kleinere vorm: docenten zijn in de toekomst niet meer in dienst bij het Koorenhuis, maar bieden hun diensten aan als zelfstandig ondernemer."

Zie: Doek valt definitief voor Koorenhuis - cultuurnetwerk

Nieuw fonds voor kunsthistorisch onderzoek (via Cultuurnetwerk)

"De Vereniging Rembrandt en de Nederlandse Museumvereniging hebben samen een fonds voor kunsthistorisch onderzoek opgericht, het Ekkart Fonds. Dankzij financiële bijdragen van Nederlandse musea is er inmiddels ruim 100.000 euro beschikbaar. Met geld uit het fonds kunnen musea wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar een kunsthistorisch onderwerp. Het nieuwe fonds is genoemd naar prof. dr. Rudi Ekkart, als dank voor zijn jarenlange inzet voor de Nederlandse musea en voor het Nederlands openbaar kunstbezit."

Zie: Nieuw fonds voor kunsthistorisch onderzoek - cultuurnetwerk

18.11.12

Conferentie Cultuur in Beeld op 3 december

Op 3 december 2012 organiseert het ministerie van OCW wederom de jaarlijkse conferentie Cultuur in Beeld. Dit jaar staat in het teken van ‘het nieuwe evenwicht’: de contouren van het cultuurbeleid van de toekomst worden helder, de sector toont veerkracht en creativiteit.

Onderwerpen zijn onder andere: Wat is ondernemerschap in de culturele sector en hoe ‘werkt’ dat? Wat kun je allemaal meten en weten over je publiek en je omgeving en hoe vertaal je dat naar concreet beleid en uitvoering? Wat voor verschillende manieren van financiering zijn er? Hoe gaan kwaliteit van cultuur en marktwerking samen?

De conferentie is bedoeld voor iedereen die werkt in de cultuursector.

Zie voor informatie en aanmelden: Cultuur in beeld 2012.

NAPK verzoekt minister wetsvoorstel ckv in te trekken (via cultuurnetwerk)

"De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) roept de nieuwe minister van Cultuur Jet Bussemaker op om het wetsvoorstel om het vak ckv als verplicht eindexamenvak af te schaffen, in te trekken. De NAPK ziet het voorstel als devaluatie van het cultuuronderwijs. Bovendien hebben veel podiumkunstinstellingen flink geïnvesteerd in culturele programma’s voor middelbare scholieren. Voor de sector zou het afschaffen van ckv niet alleen kapitaalvernietiging zijn, maar ook een verlies aan publiek en draagvlak.

Bron: NAPK verzoekt minister wetsvoorstel ckv in te trekken - cultuurnetwerk.
Lees: Brief van de NAPK aan de minister.

Metropolitan Museum of Art aangeklaagd wegens misleidende toegangsprijzen (via Kunstbeeld)

"Het Metropolitan Museum of Art wordt aangeklaagd door twee leden, omdat de toegangsprijzen misleidend zouden zijn. Het zou niet duidelijk zijn dat de toegangsprijs van 25 dollar slechts een suggestie is. Theodore Grunewald en Patricia Nicholson vroegen aan bezoekers of zij wisten dat de toegangsprijs optioneel was, de meesten geloofden dat ze moesten betalen.

In de huurovereenkomst met de stad staat dat het museum meerdere dagen per week gratis toegang moet bieden aan bezoekers. Door veranderingen in het beleid van de stad mag het museum sinds de jaren zeventig wel om een vrijwillige bijdrage vragen."

Zie: Metropolitan Museum of Art aangeklaagd wegens misleidende toegangsprijzen - Kunstbeeld.
Of (meer informatie): Met Museum Is Being Sued Over Admission Fees - NYTimes.com.

17.11.12

Nieuw fotofonds voor Rijksmuseum (via nu.nl)

"Fotojournalist Vincent Mentzel heeft een fotofonds opgericht voor het Rijksmuseum in Amsterdam. Dankzij het fonds moet de collectie historische persfoto's van het museum online toegankelijk worden gemaakt. Het museum heeft ook duizenden foto's van Mentzel zelf in bezit.

De fotografie moet na de heropening in april een prominentere rol spelen in het Rijksmuseum."

Lees: Nieuw fotofonds voor Rijksmuseum - nu.nl.

Recherche en kunstbranche jagen samen op criminelen (via PAROOL)

"De Amsterdamse recherche gaat voor het eerst samen met de kunstbranche jacht maken op zware criminelen die in kunst, antiek en ander cultureel erfgoed handelen.

Onlangs is een landelijke afdeling opgezet die zich bezighoudt met kunstcriminaliteit. Als vanaf januari de nationale politie wordt ingericht, krijgen behalve Amsterdam ook de rechercheafdelingen van de negen andere regio's een kunstspecialist."

Lees: Recherche en kunstbranche jagen samen op criminelen - PAROOL.

16.11.12

Subsidie Stedelijk Museum is rond (via PAROOL)

"De Amsterdamse Kunstraad heeft de nieuwe aanvraag van het Stedelijk Museum goedgekeurd. Daarmee komt een periode van gesteggel over de subsidie van het museum ten einde. Het Stedelijk krijgt 11,7 miljoen euro van de gemeente Amsterdam, een stuk minder dan de aanvankelijk aangevraagde 15,5 miljoen per jaar."

In de nieuwe begroting wordt bezuinigd op personeel, bibliotheek en collectiebeheer. Eerder werd al bekend dat 31 van de 200 banen worden geschrapt.

Lees: Subsidie Stedelijk is rond; museum krijgt 11,7 miljoen - PAROOL.

Tropeninstituut kan in kleinere opzet door (via TROUW)

"Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam is met een eenmalige rijksbijdrage van 15,3 miljoen euro voorlopig van de ondergang gered. Maar het instituut, bekend van onder meer het Tropenmuseum, moet extra inkrimpen om het hoofd in de toekomst boven water te houden. Dat meldde het KIT vrijdag.

 Het instituut wordt in zijn voortbestaan bedreigd, nu het vanaf eind dit jaar geen structurele subsidie meer krijgt van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "

Zie: Tropeninstituut kan in kleinere opzet door - TROUW.

14.11.12

Rotterdamse Cultuurplan vastgesteld in gemeenteraad (Cityportal Rotterdam)

Op 8 en 13 november jl. heeft de gemeenteraad het Rotterdamse Cultuurplan 2013-2016 besproken en vastgesteld. De verschillende fracties dienden 43 wijzigingsvoorstellen in (37 moties en 6 amendementen). In de stemming op 13 november zijn alle amendementen verworpen en 25 moties aangenomen.

In de aangenomen moties roept de gemeenteraad het college van B&W op om de volgende instellingen alsnog op te nemen in het Cultuurplan: Bonheur, Doelenensemble, Epitome, Prinses Christina Concours, Romeo, Rotterdam Circusstad, Rotterdam Jeugd Symfonieorkest en de Rotterdamse Poppenspelers.

Géén subsidie wil de gemeenteraad verlenen aan Kosmopolis en De Unie in Debat. Daarnaast krijgen zeven instellingen een hoger subsidie dan in het verdelingsvoorstel was opgenomen: Arminius, Euro+ Songfestival, Hofplein Rotterdam, Lantaren/Venster, Scapino, Theater Walhalla en Worm. Verlaagd worden de subsidies voor Jazzpodium Bird en voor SBAW.

Het college neemt naar verwachting op korte termijn een besluit of alle aangenomen moties uitgevoerd kunnen worden.

Zie: Cultuurplan 2013-2016 vastgesteld in gemeenteraad - Cityportal Rotterdam.

Omroep zet miljoenenbelofte voor documentaires en drama 'zwart op wit' (via VK)

"De Publieke Omroep (NPO) legt in een brief aan staatssecretaris voor mediazaken Sander Dekker 'zwart op wit' vast dat het vanaf 2017 de rol van het Mediafonds wil overnemen en dus garant zal staan voor een bedrag van 14 miljoen euro ten behoeve van hoogstaand tv-drama en documentaires. De brief gaat op korte termijn richting Den Haag, belooft de NPO-woordvoerder.

Met deze keiharde toezegging reageert de overkoepelende organisatie van de omroepen op de kritiek vanmorgen in de Volkskrant van de directeur van het met opheffing bedreigde Mediafonds."

Lees: Omroep zet miljoenenbelofte voor documentaires en drama 'zwart op wit' - VK.
Zie de gerelateerde berichten hieronder.

Directeur Mediafonds: 'Publieke omroep gaat juist korten op documentaires' (via VK)

"Directeur Hans Maarten van den Brink van het Mediafonds voelt zich gepasseerd door de Publieke Omroep. 'Een overval' en 'slecht gedrag'. Zo betitelt hij de plotselinge aankondiging van de Publieke Omroep (NPO) de financiering van hoogwaardig drama en de artistieke documentaire vanaf 2017 te willen overnemen.

Het Mediafonds dreigt te verdwijnen. Het kabinet wil het fonds - dat per jaar 16 miljoen euro steekt in onder meer drama en documentaire - per 2017 opheffen. De NPO maakte maandagavond bekend de financiering van deze kwetsbare genres als 'topprioriteit' te garanderen. Maar volgens Van den Brink probeert de NPO actievoerende documentairemakers zand in de ogen te strooien. 'Vanaf volgend jaar begint de NPO 16 miljoen per jaar weg te halen bij drama en documentaire.'

Lees verder: Directeur Mediafonds voelt zich gepasseerd: 'Publieke omroep gaat juist korten op documentaires' - VK.

Zie ook: Publieke Omroep wil drama en documentaire voor publiek behouden - NPO Organisatie: "Het einde van het Mediafonds, is niet het einde van drama en documentaire. Die toezegging deed NPO-bestuurslid Shula Rijxman gisteren in een speciale bijeenkomst met vertegenwoordigers van de drama en documentaire-sector."

En: Mediafonds moet blijven - petities.nl.

Kabinet duwt creatieve ondernemers de armoede in (FNV/KIEM)

"De belastingplannen die het kabinet in het regeerakkoord heeft gepresenteerd dreigen het overgrote deel van de creatieve ondernemers de armoede in te duwen. Het creatief ondernemerschap dat aan de ene kant door bezuinigingen en politieke keuzes wordt afgedwongen, wordt tegelijkertijd aan de andere kant door invoering van een winstbox en afschaffing van zelfstandigenaftrek onmogelijk gemaakt."

Lees verder: Kabinet duwt creatieve ondernemers de armoede in - FNV/KIEM

De Unie verdwijnt uit Rotterdam, Jeugdtheater krijgt er geld bij (via VK)

"Debatcentrum De Unie in Rotterdam verdwijnt, evenals multicultureel instituut Kosmopolis. Daardoor krijgen instellingen als Scapino, kunstpodium WORM, Popunie en Hofplein Jeugdtheater er meer geld bij.

Bij De Unie valt 300.000 euro weg. PvdA en Leefbaar Rotterdam dienden daarnaast een motie in om de half miljoen euro subsidie voor Kosmopolis naar Jeugdtheater Hofplein te sluizen. Ook kunstpodium WORM wordt op voorstel van D66 gered met een extra bijdrage van 200.000 euro. Verder gaat er meer geld naar de Popunie, poppodium Rowtown, filmhuis Lantaren/Vensteren en het Doelen Ensemble."

Lees: De Unie verdwijnt uit Rotterdam, Jeugdtheater krijgt er geld bij - VK.

12.11.12

Institut Néerlandais blijft mogelijk open (via TROUW)

"De kans dat het Institut Néerlandais (IN) aan de Rue de Lille in Parijs open blijft is zeer, zeer groot. Dat zei minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken donderdag voor de NOS-microfoon. De voorganger van Timmermans, Uri Rosenthal, zei eind september nog dat de subsidie voor het culturele instituut in 2015 zou worden ingetrokken.

Timmermans vindt het IN een zeer waardevol instituut om de culturele samenwerking tussen NL en Frankrijk te versterken. 'Ik wil dat Nederland meer doet aan culturele programma's in Frankrijk. Het schaarse geld dat we daarvoor hebben, moeten we stoppen in programma's en minder in stenen'."

Zie: Institut Néerlandais blijft mogelijk open - TROUW.

Gerelateerde berichten:
\\\GoudenBergen///: Institut Néerlandais voert actie tegen sluiting.
\\\GoudenBergen///: Ministerie stopt subsidie aan Institut Néerlandais Parijs.

Meer architectenbureaus, minder omzet (via Boekmanstichting)

"Het aantal architectenbureaus is tussen 2007 en 2012 bijna verdubbeld. Het aantal is gegroeid van 3.035 in 2007 tot 5.220 in 2012, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Omzet en werkgelegenheid in de architectenbranche tussen 2008 en 2011 daarentegen is bijna gehalveerd, zo maakte de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) bekend.

Uit het jaarlijkse onderzoek onder de leden blijkt dat het aantal voltijdbanen in de architectenbranche sinds het begin van de crisis van 19.500 banen in 2008 is gedaald naar 10.300 banen in 2011. De omzet in de branche liep in die periode terug van circa € 1,7 miljard naar € 0,8 miljard. Volgens de website Architectenweb zou de verborgen werkloosheid groot kunnen zijn, veel architecten zouden nadat ze hun baan hebben verloren hun eigen bureau zijn gestart."

Zie: Meer architectenbureaus, minder omzet - Boekmanstichting.

Tweederde jeugd is lid van bibliotheek (via PAROOL)

"De pogingen van de openbare bibliotheken om jongeren onder de 18 jaar te bereiken, blijken vruchten af te werpen. Twee op de drie jongeren is lid van de bibliotheek. Het aantal jeugdleden nam toe van 64 procent in 2010 tot vorig jaar 66 procent van het totaal aantal jeugdigen. Dat meldde de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) donderdag op basis van cijfers van het CBS.

Er is in de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar een duidelijke dip te zien. 'Leden zeggen op bij ons als ze een jaar of 17, 18 zijn. Dat valt vaak samen met het begin van een studie of de start op de arbeidsmarkt', aldus woordvoerster Francien van Bohemen van de VOB. 'Ze komen vaak weer terug wanneer ze kinderen krijgen.' In absolute aantallen neemt het ledental af door vergrijzing."

Lees verder: Twee derde jeugd is lid van bibliotheek - PAROOL.

11.11.12

Wereldmuseum mag Afrikacollectie verkopen (via RTV Rijnmond)

"Het Wereldmuseum in Rotterdam mag zijn Afrikacollectie verkopen. Dat blijkt uit een brief van het college van Rotterdam aan de gemeenteraad. Het museum moet bezuinigen omdat de gemeente minder subsidie geeft. Om te overleven wil de museumdirectie een deel van de collectie afstoten. Maar de collectie is eigendom van de gemeente.

Het college schrijft nu dat verkoop van kunstwerken uit collecties hoort bij
een verantwoord collectiebeleid. Daarom mag de opbrengst gewoon naar het museum gaan dat het verkochte werk in beheer had, vindt het college.

Lees: Wereldmuseum mag Afrikacollectie verkopen - RTV Rijnmond.
Zie: Brief College van Burgemeester en Wethouder aan de Gemeenteraad, 9 november 2012 (download pdf).

Cultuurhaat? (De Groene Amsterdammer)

"In het regeerakkoord dat vorige week werd bekendgemaakt, was te lezen dat de nieuwe coalitie van plan is per 1 januari 2017 het Mediafonds op te heffen, om daarmee zeventien miljoen per jaar te bezuinigen.

De verbijstering is des te groter omdat het Mediafonds lijkt te beantwoorden aan ongeveer alles wat beide regeringspartijen in hun programma’s prediken. De liberalen maken zich al jaren hard voor de afslanking van de publieke omroep, met als leidende gedachte dat de overheid zich alleen zou moeten bezighouden met kwesties en zaken waarin de markt tekortschiet en die tegelijk vanuit publiek perspectief van belang worden geacht."

Lees verder: Cultuurhaat? - De Groene Amsterdammer.

Duitsland blijft investeren in cultuur (via Telegraaf.nl)

"De Duitse regering blijft ondanks de economische malaise investeren in de cultuursector. De sector krijgt er 100 miljoen euro bij van de Bondsdag. Minister van Cultuur Bernd Neumann sprak vrijdag na de presentatie van de begroting van een "geluksdag voor de cultuur".

Het is de achtste keer op rij dat er in de begroting meer geld wordt uitgetrokken voor cultuur. De verhoging geldt ook als signaal naar de deelstaten om "ook in financieel moeilijke tijden op cultuur niet te korten", aldus Neumann."

Lees: Duitsland blijft investeren in cultuur - Telegraaf.nl.

8.11.12

Den Haag krijgt cultuurpaleis aan Spuiplein (via PAROOL)

"In Den Haag komt een 'cultuurpaleis'. De gemeenteraad stemde donderdagavond met 25 stemmen voor en 19 tegen in met het plan om in het centrum van de stad een nieuw dans- en muziekcentrum te bouwen. De kosten zijn geraamd op ruim 180 miljoen euro."

Lees: Den Haag krijgt cultuurpaleis aan Spuiplein - PAROOL.
Zie ook: \\\GoudenBergen///: Hagenaars tegen cultuurpaleis.

Hagenaars tegen cultuurpaleis (via Omroep West)

"Een overgrote meerderheid van de Hagenaars vindt de bouw van een cultuurpaleis op het Spuiplein een slecht idee. Dat blijkt onderzoek van Omroep West en Eenvandaag. 81 Procent vindt dat in tijden van crisis geen geld moet worden uitgegeven aan het prestigieuze project. Verder is 70 procent het oneens met de stelling dat de bouw een goede investering voor de toekomst is. Aan het onderzoek deden 560 mensen mee.

Eerder deze week bleek ook al uit onderzoek dat veel Hagenaars tegen het cultuurpaleis zijn. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van vijf oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad.

Lees: Hagenaars tegen cultuurpaleis - Omroep West.

Daling publiek en voorstellingen 2011 (via Theaterkrant)

"Het totale aantal bezoeken aan voorstellingen en concerten in Nederland is in 2011 gedaald van 12,1 miljoen naar 11,9 miljoen. Wel steeg het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling en concert, doordat het aanbod harder daalde dan het aantal bezoekers. Het aanbod liep ten opzichte van 2010 terug met 2,5 procent naar 35.173. Dit blijkt uit de gezamenlijke cijfers over 2011 van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)."

Lees: Daling publiek en voorstellingen 2011 - Theaterkrant.

De echte kaalslag moet nog komen (Metropolis M)

Het valt niet mee de verdeling van de een- en tweejarige subsidies aan presentatie-instellingen door het Mondriaan Fonds te begrijpen zonder enige achtergrondinformatie. Bellen met het Mondriaan Fonds helpt niet. Het Fonds kan geen nadere toelichting geven zolang de instellingen die afgewezen zijn het recht hebben bezwaar aan te tekenen.

Het is gissen naar de afvallers. Zeker is dat 22 instellingen buiten de boot gevallen zijn. Daaronder grote namen, zoals het zowel nationaal als internationaal gewaardeerde én actieve Casco en een aantal van de oudste kunstenaarsinitiatieven van Nederland: W139, De Fabriek en Lokaal 01.

Lees verder: De echte kaalslag moet nog komen (Metropolis M).

7.11.12

'Beetje inkomensverlies? Maak je eerder zorgen om bezuinigingen op kunst en wetenschap' (VK)

Bezuinigen op fantasie en verbeeldingskracht is kortzichtig en oliedom, schrijft Malou van Hintum in de Volkskrant. 'Het verzet tegen de voorgenomen kabinetsmaatregelen, is vaak zo egoistisch.'

"Er was geen massaal protest tegen het korten op de ontwikkelingshulp. En over de kortingen op kunsten en wetenschappen heb ik niemand horen mopperen. Toch is het allemaal schandalig, en het laatste is nog eens oliedom ook. Want wie op kunst en wetenschap bezuinigt, snijdt de ziel uit een samenleving en zet die op dood spoor."

Lees: 'Beetje inkomensverlies? Maak je eerder zorgen om bezuinigingen op kunst en wetenschap' - VK.

6.11.12

Marlene Dumas geeft prijzengeld van €100.000 aan de Ateliers (via Kunstbeeld)

"Gisteravond werd in Museum het Princenhof in Delft de Johannes Vermeer Prijs uitgereikt aan kunstenaar Marlene Dumas door staatssecretaris Halbe Zijlstra. Dumas verklaarde bij de uitreiking haar prijzengeld van  €100.000 te schenken aan de Ateliers in Amsterdam. Ze zou bij de uitreiking hebben verklaard: 'Je kan die top nie eer, als je die basis nie waardeer.' Marlene Dumas kwam in 1976 naar Nederland en studeerde twee jaar aan de Ateliers."

Bron: Marlene Dumas geeft prijzengeld Johannes Vermeer Prijs aan de Ateliers - Kunstbeeld.
Lees hier de toespraak: Johannes Vermeer Prijs 2012 - Toespraak Marlene Dumas.

Nieuwe minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijksoverheid.nl)

De nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is Jet Bussemaker. Zij neemt het stokje over van Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart. Als minister gaat Bussemaker zich onder meer bezig houden met het hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en cultuur. Tijdens het kabinet Balkenende IV was Bussemaker staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In maart 2011 werd zij rector van de Hogeschool van Amsterdam.

De nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is Sander Dekker. Tot voor kort was Dekker wethouder Financiën en Stadsbeheer bij de gemeente Den Haag. De staatssecretaris heeft onder meer primair onderwijs, voortgezet onderwijs en media in zijn portefeuille. Hij neemt de functie over van Halbe Zijlstra, die voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD is geworden.

Zie: Bussemaker en Dekker verwelkomd op OCW - Rijksoverheid.nl.

Kosmopolis wegbezuinigd ten gunste van Jeugdtheater Hofplein (via De Havenloods)

Hoewel de begrotingsraad nog niet eens is begonnen, is het eerste slachtoffer al gevallen. Ondanks positief advies van de Raad voor Kunst en Cultuur en toewijzing van 500.000 euro subsidie in het Cultuurplan van wethouder Laan, wordt Kosmopolis helemaal wegbezuinigd.

Reden is een amendement dat de PvdA donderdag indient tijdens de begrotingsvergadering. In dat voorstel wordt het geld voor Kosmopolis toegewezen aan Jeugdtheater Hofplein, dat in het advies van de RRKC met 945.000 euro werd gekort. Het amendement wordt gesteund door Leefbaar Rotterdam. Dat betekent een meerderheid in de raad en het einde van Kosmopolis.

Als het aan de PvdA ligt, gaat er nog meer geschoven worden met geld. Zo wil de partij de 300.000 euro die bestemd zijn voor debatten in De Unie bij de instelling weghalen. Het geld wordt dan verdeeld over Epitome (50.000), Boekie Boekie (65.000) en de poppenkast in het centrum (25.000) De overige 160.000 zou dan naar Arminius gaan.

Lees verder: Kosmopolis wegbezuinigd - De Havenloods.

Mondriaan Fonds ondersteunt zeventien presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven

Het Mondriaan Fonds heeft vandaag bekend welke presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven in 2013 en 2014 worden ondersteund. Het Mondriaan Fonds draagt €3.640.446 bij aan beeldende kunstprogramma’s voor 2013 en 2014 van 17 presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven. De bijdragen variëren van €60.000 tot €200.000 op jaarbasis. 39 presentatie-instellingen vroegen voor in totaal ruim €6,1 miljoen aan. Het betrof de laatste ronde voordat het Mondriaan Fonds in 2013 zijn nieuwe beleid invoert. Vanaf 2013 zal er minder geld beschikbaar zijn.

De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Extrapool (Nijmegen), Fotodok (Utrecht), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (verschillende (inter)nationale locaties), Impakt (Utrecht), Instituto Buena Bista (Willemstad), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim), Lost & Found (Amsterdam en verschillende locaties), Showroom MAMA (Rotterdam), Nest (Den Haag), Paradox (Edam), SMART / NASA (Amsterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg),West (Den Haag) en Worm (Rotterdam).

Zie: Mondriaan Fonds draagt bij aan zeventien presentatie-instellingen beeldende kunst:

5.11.12

Uitverkochte Museumnacht verloopt goed (via VK)

"De uitverkochte Museumnacht Amsterdam is goed verlopen. Dat meldde een woordvoerster van de organisatie zondag. Hoewel het op veel plaatsen dringen was, hielp een speciale 'druktemeter' voor smartphones bezoekers om de langste rijen te vermijden. Van de ruim 50 deelnemende musea bleek vooral het Stedelijk Museum populair.

De populariteit van de Museumnacht piekte dit jaar. De 27.500 kaartjes waren zaterdagochtend al uitverkocht."

Lees: Uitverkochte Museumnacht verloopt goed - VK.

Ook het Fries Museum schaft gratis woensdag af (via Leeuwarder Courant)

"Bezoekers van het nieuwe Fries Museum in Leeuwarden kunnen straks op woensdag niet meer gratis naar binnen. Het museum aan het Zaailand, dat volgend jaar de deuren opent, heeft besloten de gratis woensdag af te schaffen. De kosten werden gedragen door sponsor Friese Vlag, maar die is er in de nieuwe opzet van het museum niet meer. Zonder sponsor gaat het niet, licht Roel Woering, commercieel directeur van het Fries Museum, toe."

Zie: Fries Museum schaft gratis woensdag af - Leeuwarder Courant.
Zie ook: \\\GoudenBergen///: Museum Boijmans schaft gratis woensdag af.

4.11.12

Reactie Kunsten ’92 op regeerakkoord (via Kunsten ’92)

Jet Bussemaker (PvdA) wordt minister van Cultuur en Sander Dekker (VVD) krijgt als staatssecretaris Media in zijn portefeuille. De grote waarde van kunst en cultuur voor de samenleving wordt in het regeerakkoord erkend: “Nederland heeft een naam hoog te houden in kunst en cultuur. Nederlandse ontwerpers, modemakers, dj’s en architecten veroveren de wereld. Beeldende kunst, dans, opera en musicals trekken een groot publiek. Instellingen en kunstenaars ontpoppen zich als cultureel ondernemer en boren nieuw publiek en nieuwe middelen aan.” Kunsten '92 is blij met deze toonzetting en de vertaling van het belang dat men hecht aan kunst & cultuur door directe verantwoordelijkheid van de minister.

Er komt geen extra geld voor cultuur. De wens van de PvdA om € 50 miljoen aan de begroting toe te voegen heeft de eindstreep helaas niet gehaald.

Lees: Persbericht: reactie Kunsten ’92 op regeerakkoord - Kunsten ’92.

Ontslagen bij Stedelijk Museum in Amsterdam (via VK)

"Bij het Stedelijk Museum in Amsterdam verdwijnen 31 van de 200 banen. Het museum moet medewerkers ontslaan omdat de subsidie voor het gerenoveerde en vergrote gebouw is verlaagd van 13,5 miljoen naar 11,7 miljoen euro. Het Stedelijk is sinds eind september weer open na 8 jaar gesloten te zijn geweest."

Lees verder: Ontslagen bij Stedelijk Museum in Amsterdam - VK.

Verontruste reacties op toekomstplannen Oude Kerk (via PAROOL)

"Buurtbewoners, kerkgangers en monumentenzorgers zijn niet gerust op de toekomst van de Oude Kerk als expositieruimte. Wegbreken van een vijftiende-eeuwse muur, de oude kerkbanken en de tochtportalen de deur uit. Een gestripte Oude Kerk die voortaan dienst doet als kunsthal."

Lees: Verontruste reacties op toekomstplannen Oude Kerk - PAROOL.
Zie ook: \\\GoudenBergen///: Oude Kerk wil moderne kunst gaan exposeren.

WORM gaat door! Sowieso en uberhaupt (via WORM.org)

De meest gestelde vraag van de afgelopen maanden is toch wel: 'Gaat WORM nou dicht of niet?' De verwarring is begrijpelijk, want diverse media hebben veelvuldig in die richting bericht. Wie echter WORMs boodschappen goed heeft gelezen weet echter dat er van sluiting geen sprake is geweest, dit zegt WORM op hun website.

Toch is er wel degelijk een grote verandering gaande. Veel medewerkers zijn hun vaste baan kwijt, het programma is nog erg onzeker enWORM is nog in afwachting van het definitieve besluit van de gemeenteraad over de uiteindelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

Lees verder: WORM gaat door! Sowieso en uberhaupt - WORM.org.

Mediafonds verliest met ingang in 2017 zijn subsidie

"Op 29 oktober 2012 werd in het regeerakkoord bekend gemaakt dat de fusie tussen het Stimuleringsfonds voor de Pers en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties wordt heroverwogen, dat het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan en dat met deze heroverweging 16 miljoen euro wordt bespaard.

Hieruit blijkt dat het Mediafonds uiterlijk met ingang van 1 januari 2017 zijn subsidie verliest."

Lees: Regeerakkoord zet streep door culturele mediaproducties en integraal mediabeleid - Mediafonds.

Museum Boijmans schaft gratis woensdag af (via PAROOL)

"Bezoekers kunnen sinds woensdag niet meer gratis naar binnen bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Het museum heeft besloten de gratis woensdag af te schaffen, waardoor bezoekers op deze dag weer de volle entreeprijs van 12,50 euro moeten betalen. Door de economische crisis en de bezuinigingsplannen van de gemeente Rotterdam is de gratis woensdag niet langer vol te houden."

Lees: Museum Boijmans schaft gratis woensdag af - PAROOL.

Onderzoek naar stimuleren van museumbezoek van kinderen (Museumvereniging)

"Hoe stimuleer je museumbezoek door kinderen in de basisschoolleeftijd? Om deze vraag te onderzoeken heeft het vorige kabinet subsidie toegekend aan de Museumvereniging. Het onderzoek biedt een uitstekende basis voor het huidige en toekomstige kabinetten om te kunnen beslissen over effectieve methoden ter bevordering van het museumbezoek door kinderen."

Lees en download de rapporten: Experimenten museumbezoek kinderen t/m 12 jaar - Museumvereniging.

NAPK ambivalent over regeerakkoord (via Theaterkrant)

"Brancheorganisatie NAPK stelt dat de diversiteit van het podiumkunstenlandschap en een solide borging van talentontwikkeling met relatief kleine ingrepen te realiseren zijn. Met vijftien miljoen euro kan het Fonds Podiumkunsten theater- en dansgezelschappen, festivals en muziekensembles ondersteunen die zorgen voor een divers podiumkunstenlandschap. Dit meldt ze in een reactie op het regeerakkoord.

In het akkoord ontbreken aanvullende middelen om het nieuw ingezette cultuurbeleid goed te kunnen uitwerken, met grote consequenties voor de sector."

Lees: NAPK ambivalent over regeerakkoord - Theaterkrant.

"Britain's creative edge is at risk" (The Guardian)

Britain's creative economy could be destroyed "within a generation" because of the decision to leave arts subjects out of the English baccalaureate, according to leading figures in the arts world. Sir Nicholas Hytner, Sir Nicholas Serota, Julian Lloyd Webber, Richard Rogers, Sir David Hare and Grayson Perry are among the cultural figureheads who have told the Guardian they are deeply worried about the impact of excluding creative subjects from the core qualification at 16.

Read more: Arts leaders voice deep concerns over lack of cultural subjects in Ebacc - The Guardian.